• "MIĘDZY SZTUKĄ A KWARANTANNĄ"

     • Bardzo dziękuję wszystkim uczniom, którzy tak twórczo podeszli do wyzwania zainicjowanego przez światowe muzea, a także Muzeum Narodowe w Warszawie w dobie pandemii i nadesłali tyle wywołujących uśmiech adaptacji dzieł sztuki. Zadanie zatytułowane "MIĘDZY SZTUKĄ A KWARANTANNĄ" polegało na zinterpretowaniu znanego dzieła sztuki w warunkach domowych i z wykorzystaniem dowolnych materiałów. Zapraszamy do oglądania i delektowania się prawdziwą sztuką.

      Agnieszka Radke

     • Lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu 1. Grotowskiej Olimpiady z Języka Angielskiego

     • Do pierwszego etapu 1. Grotowskiej Olimpiady z Języka Angielskiego przystąpiło 227 uczniów z warszawskich szkół podstawowych.

      Komisja Grotowskiej Olimpiady z Języka Angielskiego wyłoniła najlepsze 25 osoby.   Próg punktowy, który umożliwiał dostęp do drugiego etapu konkursu, było uzyskanie 27,5 pkt / 33 pkt.

      Uczniowie przystępujący do olimpiady wykazali się wysokim poziomem języka angielskiego. Gratulujemy wyników!

      Lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu

      W razie pytań zapraszamy do kontaktu z koordynatorem Olimpiady (p. Bartosz Dębski) pod adresem mailowym: bartosz.debski@160lo.pl

      Koordynator

      Bartosz Dębski

     • Złote Szkoły NBP

     • Nasza Szkoła bierze udział w programie Złote Szkoły NBP. Jest to ogólnopolski program popularyzujący wiedzę ekonomiczną w środowiskach szkolnych. Ideą programu jest przygotowanie młodzieży do bezpiecznego i swobodnego poruszania się w świecie finansów. Program aktywizuje nauczycieli i uczniów do podejmowania zespołowych inicjatyw na rzecz swojej szkoły i najbliższego otoczenia przybliżających zagadnienia ekonomiczne w nowatorski i przystępny sposób.

      Zapraszamy do obejrzenia zakładki poświęconej udziałowi w programie, gdzie można zobaczyć m.in. prace naszych uczniów. 

     • CLX MONTHLY

     •  

      Edycja specjalna miesięcznika „CLX Monthly”.

      Kontrola wydatków i oszczędzanie to sztuka powstrzymywania się od pokus, a siła woli jest jednym ze składników szczęścia. Jak można ją w sobie wyrobić? Jak nauczyć się gospodarowania finansami osobistymi? W tym numerze naszej gazetki podsumowujemy realizację interdyscyplinarnego projektu” Lekcja z ekonomią” w ramach ogólnopolskiego programu Złote szkoły NBP.

      Zapraszamy do lektury edycji specjalnej miesięcznika „CLX Monthly”.

       

      Samorząd Uczniowski

     • 1 etap Grotowskiej Olimpiady z Języka Angielskiego

     • Szanowni Państwo,

      lista zakwalifikowanych do drugiego etapu 1 Grotowskiej Olimpiady z Języka Angielskiego zostanie opublikowana 30 kwietnia 2021 r. na stronie liceum.

       

      Koordynator Olimpiady

      Szanowni Państwo,

      informujemy, iż zamknęliśmy zgłoszenia szkół podstawowych do pierwszego etapu Grotowskiej Olimpiady z Języka Angielskiego.

      1 etap odbędzie się 16 kwietnia 2021 r. o godz. 10:00.

      Przypominamy, że o formie (opisanej w regulaminie) oraz miejscu decyduje nauczyciel koordynator danej placówki. Do drugiego etapu, który odbędzie się 21 maja 2021 r. o godz. 10:00, zaprosimy około 20 uczniów, którzy otrzymają najwyższą liczbę punktów w pierwszym etapie. Lista zostanie opublikowana na stronie liceum 30 kwietnia 2021.

      Szkoły biorące udział w Olimpiadzie:

      Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 14 Im. Dzieci Zjednoczonej Europy Społecznego Towarzystwa Oświatowego

      Szkoła Podstawowa przy Społecznym Liceum Ogólnokształcącym nr 4 im. Batalionu AK „Parasol”

      Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 68 im. Artura Oppmana

      Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego Warsaw

      Bilingual School Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Bartoszewskiego

      Prywatna Szkoła Podstawowa nr 51 Szkoła Podstawowa nr 261 im. Stanisława Kostki Potockiego w Zespole Szkół nr 79 w Warszawie

      Szkoła Podstawowa nr 100 im. płk. Francesco Nullo

      Szkoła Podstawowa nr 94 im. I Marszałka Polski J. Piłsudskiego

      Szkoła Podstawowa nr 58 im. Tadeusza Gajcego

      Szkoła Podstawowa nr 52. im. Macieja Aleksego Dawidowskiego "Alka"

      Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne'a Didasko

      Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 98

      Szkoła Podstawowa nr 29 im. Giuseppe Garibaldiego w Warszawie

      Szkoła Podstawowa nr 267 im. Juliusza Słowackiego

      Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gustawa Morcinka

      Szkoła Podstawowa nr 104 im. Macieja Rataja

      Szkoła Podstawowa nr 279 im. Batalionów AK Gustaw i Harnaś

      Szkoła Podstawowa nr 365 im. Wojciecha Zawadzkiego

      Angielska Szkoła Podstawowa Mentis

      Szkoła Podstawowa nr 227 im. kpt. Lucyny Hertz

      Szkoła Podstawowa Nr 175 w Warszawie

       

      Koordynator Olimpiady

     • Global Money Week 2021 (GMW).

     • W dniach 22-28 marca nasze liceum wzięło udział w kampanii z zakresu edukacji finansowej - Global Money Week 2021 (GMW).

      Jej podstawowym celem jest inspirowanie młodzieży z całego świata do zdobywania wiedzy i umiejętności
      niezbędnych do osiągnięcia samodzielności finansowej w dorosłym życiu, kształtowanie przedsiębiorczych postaw oraz przygotowanie młodego pokolenia do roli świadomych pod względem ekonomicznym obywateli, a tym samym walka z wykluczeniem finansowym i biedą.      Organizatorem kampanii GMW jest Międzynarodowa Sieć ds. Edukacji Finansowej działająca przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju - OECD/INFE.
      Hasło przewodnie edycji GMW 2021 brzmi: Zadbaj o siebie, zadbaj o swoje pieniądze - Take care of yourself, take care of your money. Hasło to podkreśla konieczność budowania finansowej odporności przy jednoczesnym dbaniu o zdrowie w obecnej sytuacji na świecie.
      W ramach realizacji projektu GMW uczniowie naszej szkoły wzięli udział w trzech webinariach organizowanych przez UKNF:
      1. Cyberoszuści atakują – jak nie dać się okraść w Internecie
      2. Oszustwa na rynku finansowym – dlaczego wciąż im ulegamy
      3. Rynek finansowy, usługi finansowe, bank i jego rola w gospodarce
      Podczas Światowego Tygodnia Pieniądza na godzinach wychowawczych, zrealizowanych w oparciu o hasło przewodnie: Zdobywaj wiedzę. Oszczędzaj. Zarabiaj, młodzież naszego LO dyskutowała, jak rozsądnie i bezpiecznie zarządzać finansami osobistymi.
      Uczniowie klas drugich na lekcjach Podstaw Przedsiębiorczości omawiali zagadnienia dotyczące funkcji i rodzajów pieniądza, zasad oszczędzania i inwestowania, umiejętności zarządzania ryzykiem (również w ubezpieczeniach emerytalnych).
      W ramach kampanii GMW młodzież wykonała różne działania np. prezentacje multimedialne, krzyżówki, rebusy oraz wiele aktywności obejmujących różne dziedziny twórczości artystycznej ( plastycznej, literackiej, fotograficznej).


      Ponizej prezentujemy wybrane prace naszych uczniów:


      krzyzowka_2.pdfkrzyzowka_7.pdfKrzyzowka_3.docxKrzyzowka_-_4.docxkrzyzowka.docxkrzyzowka_5.pdfkrzyzowka_6.pdf


      ._Prezentacjapp_(1).pptx._prezentacja_2.pdf


      ._Rozne_waluty_na_swiecie.pptx._waluty_na_swiecie.pptx​​​​​​​     • SZKOŁA W PROJEKCIE „LEKCJA ENTER”

     • Od początku stycznia br. czternastu nauczycieli naszej szkoły bierze udział w szkoleniach „Lekcja: Enter”. Jest to projekt edukacji cyfrowej realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

       Szkolenia mają na celu podniesienie kompletacji cyfrowych wśród nauczycieli, szczególnie ważnych w czasie edukacji zdalnej. Uczestnicy szkolenia poznają możliwości jakie dają nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne. Projekt kładzie szczególny nacisk na poszerzenie wiedzy z zakresu aktywizujących metod nauczania oraz kreatywnego i bezpiecznego korzystania z nowych technologii cyfrowych. Dzięki udziałowi w projekcie, nauczyciele będą mogli w pełni wykorzystywać możliwości, które dają liczne platformy multimedialne i aplikacje.

      Bez wątpienia wpłynie to na uatrakcyjnienie zajęć, zarówno w czasie nauki zdalnej, jak i po powrocie uczniów do szkoły.  

      Jesteśmy pewni, że uczestnictwo w projekcie przełoży się na jeszcze lepszą organizację procesu dydaktycznego.

     • Projekt CLX - Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne

     • Na realizację projektu otrzymaliśmy 15 550zł. Inspiracją do jego powstania było spotkanie z Samorządem Uczniowskim i pomysł młodzieży, by organizować spotkania z ludźmi, którzy pokazywaliby sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w życiu.

      W ramach projektu odbędą się:

      - Walentynki online,

      - spotkania z ciekawymi ludźmi,

      - projekcje filmów w ramach „Kina pozytywnych emocji”

      - prezentacja literatury pozytywnych emocji,

      - pogaduchy z psychologiem czyli warsztaty z gliną.

       

      Powstanie również forum online „Nie jesteś sam” przy wsparciu pedagoga szkolnego.

      Ponadto Licealiści zaplanują zmiany architektoniczne w szkole i zrealizują swój projekt w ramach szkolnego budżetu partycypacyjnego. Utworzona zostanie również mapa szkoły z miejscami, które w przyszłości Licealiści chcieliby zmienić.

      Podsumowaniem projektu będzie utworzenie kolażu „Życie jest piękne” – do czego zapraszamy całą społeczność szkolną.

      Projekt finansowany jest ze środków Miasta st. Warszawy.

       

       

       

     • CLX LO z Brązową Tarczą

     • Już po raz 23. Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”  opracowała ranking najlepszych szkół w Polsce. Znalazła się w nim również nasz szkoła, która otrzymała znak "Brązowej Tarczy”.

      Niezmiernie nas to wszystko cieszy! Bardzo serdecznie gratulujemy i uczniom, i wszystkim nauczycielom, którzy wspólnie wypracowali tak dobry wynik! Możemy być dumni!

       

       

     • WOŚP 2021

     • W niedzielę 31 stycznia wolontariusze naszego liceum po raz kolejny zagrali z WOŚP. Było wspaniale mimo tych ciężkich czasów i wielu przeciwności. Daliśmy radę! Nie ważne rekordy (choć wynik naszej zbiórki jest imponujący!), ale bycie razem i wspólne pomaganie.
      Dziękujemy wszystkim za ogromny wysiłek i pozytywną energię. Jest moc, radość i siła!
      Dlatego z radością zagramy ponownie, do końca świata i o jeden dzień dłużej!

     • Szkolny Budżet Obywatelski

     • Szkolny Budżet Obywatelski to szansa na to, by znacząco wpłynąć na przyszłość naszego Liceum. Jest to moi Drodzy szansa także dla Was. Dzięki wspólnym pomysłom, dyskusjom oraz podejmowaniu decyzji, każdy z Was może zdecydować o części wydatków szkoły.

      Na realizację zwycięskich projektów w 2021 roku mamy 5000 zł (pięć tysięcy złotych) pochodzących ze szkolnego budżetu jak i środków m.st. Warszawy przekazanych w ramach projektu „Laboratorium Szkolnego Budżetu Obywatelskiego” realizowanego przez Fundację Pole Dialogu. Dzięki inicjatywie jaką jest „Laboratorium Szkolnego Budżetu Obywatelskiego” realizowanej przez Fundację Pole Dialogu, społeczność uczniowska będzie mogła zgłaszać propozycje projektów (15.02-21.02.2021).

      Szczegóły w regulaminie.

      Regulamin

      Harmonogram

      Wniosek (do pobrania i edycji)

       

     • Walentynki w CLX

     • Drodzy uczniowie,

      od dziś do 14 lutego możecie wziąć udział w tegorocznej poczcie walentynkowej! To dobry moment, aby zrobić pierwszy krok w budowaniu nowych więzi. Wasze walentynki możecie wysyłać na adres: walentynki.160lo@gmail.com jednakże, walentynki nie mogą zawierać nietaktownych bądź obraźliwych treści. Wiadomości będą publikowane w Walentynki na Instagramie (clxloevents) i Facebooku szkoły w stories.

      Zachęcamy do wzięcia udziału w zabawie!

      Samorząd Uczniowski

     • CLX LO eksperymentuje

     • W ramach programu Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne 2020, uczniowie z klasy 2C3 realizowali  projekt "CLX LO eksperymentuje - rozwijanie ciekawości przyrodniczej poprzez badania terenowe". Zapraszamy do obejrzenia prezentacji z wynikami badań młodych badaczy naszego liceum, do której przekieruje poniższy link.

      CLX LO eksperymentuje


     • Miesięcznik czas start…

     • Pragniemy z przyjemnością ogłosić, że nasze pierwsze wydanie miesięcznika CLX monthly jest już dostępne. Liczymy na to, że treści tam zawarte przypadną do gustu Wam- Szanowni Nauczyciele, a także Wam - Drodzy Uczniowie. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w pracę nad pierwszym numerem: całej ekipie SU oraz Uczniom i Uczennicom, którzy stworzyli niezwykle ciekawe artykuły. Liczymy na to, że grono osób zaangażowanych w projekt CLX monthly wkrótce się powiększy – tym samym zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy. Mamy nadzieję, że na naszej drodze pojawią się kolejne ukryte talenty

      Wasi opiekunowie SU

      p. Sylwia Wierzbowska i p. Bartosz Dębski

       

      https://online.fliphtml5.com/wrxbb/vnvv/?1611085872940&fbclid=IwAR1q62hke29VNTfRa13Gz52wNLRG2bTjOeaq-WbfjrmIanrCEHkppTdjDWc#p=1

     • Szkolne bluzy - kup już teraz!

     • Szanowni Nauczyciele i drodzy Uczniowie.

      Nadszedł ten dzień. Mamy przyjemność poinformować, że od dziś (09.12) do 20.12.2020r (niedziela) można składać zamówienia, na stronie tworzącej bluzy sygnowane logiem naszego liceum!

      Poniżej podajemy link do strony internetowej, na której można dokonać zakupu. Jest również określony czas realizacji zamówień.

      https://schoodies.pl/product-category/clx-lo-im-gen-dyw-stefana-roweckiego-grota/

      Mamy nadzieję, że bluzy przypadną do gustu zarówno Nauczycielom jak i Uczniom.

      Z pozdrowieniami

      Samorząd Uczniowski CLX LO