• Rok szkolny 2021/22

     

    Klasa

    Przedmioty rozszerzone

    I język obcy

    II język do wyboru

    Przedmioty na świadectwie punktowane            w rekrutacji

    1a

    matematyka

    geografia

    język angielski

    język angielski

    język niemiecki lub

    język francuski

    język polski, matematyka, język angielski           oraz geografia

    1b

    język polski

    historia

    język angielski

    język angielski

    język niemiecki lub

    język francuski

    język polski, matematyka, język angielski          oraz historia

    1c

    biologia

    chemia

    język angielski

    język angielski

    język niemiecki lub

    język francuski

    język polski, matematyka, język angielski oraz biologia lub chemia

    1d

    matematyka

    język angielski

    fizyka/

    informatyka

    język angielski

    język niemiecki lub

    język francuski

    język polski, matematyka, język angielski oraz fizyka lub informatyka

    1e

     

    matematyka

    wos

    geografia/historia

    język angielski

    język niemiecki lub

    język hiszpański

    język polski, matematyka, język angielski oraz geografia lub historia