• Rok szkolny 2020/21

     Wirtualny Dzień Otwarty


    Klasa

    Przedmioty rozszerzone

    I język obcy

    II język do wyboru

    Przedmioty na świadectwie
    punktowane  w rekrutacji

    1a

    matematyczno - geograficzna

    Matematyka

    Geografia

    Język angielski

    Język angielski

    Język niemiecki lub

    język hiszpański

    język polski, matematyka, język angielski
    oraz geografia;

    1b

    humanistyczna

    język polski

    historia lub biologia

    Język angielski

    Język angielski

    Język niemiecki lub

    język francuski

    język polski, matematyka, język angielski
    oraz historia lub biologia;

    1c

    biologiczno - chemiczna

    biologia

    chemia

    Język angielski

    Język angielski

    Język niemiecki lub

    język francuski lub język hiszpański

    język polski, matematyka, język angielski oraz
    biologia lub chemia;

    1d

    matematyczno - fizyczna

    Matematyka

    Fizyka

    Informatyka

    Język angielski

    Język niemiecki lub

    język hiszpański

    język polski, matematyka, język angielski oraz
    fizyka lub informatyka.