• Rok szkolny 2022/23

     

    Klasa

    Przedmioty rozszerzone

    I język obcy

    II język do wyboru

    Oceny na świadectwie punktowane w rekrutacji

    1a1

    matematyka

    geografia

    język angielski

    język angielski

    język niemiecki lub

    język francuski

    język polski, matematyka, język angielski oraz geografia

    1a2

    geografia

    język angielski

    j. hiszpański lub
    j. niemiecki

    język angielski

    język niemiecki lub

    język hiszpański

    język polski, matematyka, język angielski  oraz drugi język obcy

    1b1

    język polski

    historia

    WOS

    język angielski

    język niemiecki lub

    język francuski

    język polski, matematyka, język angielski oraz historia lub WOS

    1b2

    język polski

    j. angielski

    j. hiszpański lub
    j. niemiecki

    język angielski

    język niemiecki lub

    język hiszpański

    język polski, matematyka, język angielski oraz drugi język obcy

    1c1

    biologia

    chemia

    język angielski

    język angielski

    język hiszpański lub język francuski

    język polski, matematyka, język angielski oraz biologia lub chemia

    1c2

    biologia

    chemia

    matematyka

    język angielski

    język niemiecki lub francuski

    język polski, matematyka, język angielski oraz biologia lub chemia

    1d1

    matematyka

    fizyka

    informatyka

    język angielski

    język niemiecki lub

    język francuski

    język polski, matematyka, język angielski oraz fizyka lub informatyka

    1d2

    matematyka

    j. angielski

    informatyka

    język angielski

    język niemiecki lub

    język hiszpański

    język polski, matematyka, język angielski oraz fizyka lub informatyka