• Metryczka

  • Ta strona jest tworzona przez CLX Liceum Ogólnokształcące im. gen. dyw. Stefana Roweckiego "Grota" w Warszawie, ul. Józefa Siemieńskiego 6, za pomocą CMS EduPage (www.edupage.org). Operatorem technicznym serwera tej strony jest firma >aSc Applied Software Consultants, s.r.o.

 • Information about the website operator:

   • Nazwa szkoły
   • CLX Liceum Ogólnokształcące im. gen. dyw. Stefana Roweckiego "Grota" w Warszawie, ul. Józefa Siemieńskiego 6
   • Telefon
   • (22) 822 31 29
    (22) 823 16 16
   • Adres szkoły
   • ul. Siemieńskiego 6,
    02 - 106 Warszawa
    Poland