• Czekamy na Was!
   • Czekamy na Was!
   • Czekamy na Was!
   • Czekamy na Was!
   • Czekamy na Was!
   • Czekamy na Was!
   • Czekamy na Was!
   • Czekamy na Was!
 • Szkoła kształcąca ludzi przyjaznych dla świata!

 • Najnowsze

  Aktualności

   • Wytyczne do zorganizowania egzaminu maturalnego w 2020r.
   • 22.05.2020
    1. Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin punktualnie, zgodnie z ogłoszonym harmonogramem. Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem stwierdzającym tożsamość (z aktualnym zdjęciem).
    2. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
   • Czytaj więcej
   • Konsultacje w szkole – wytyczne dla uczniów i nauczycieli
   • 22.05.2020
    • Od 25 maja br. umożliwiamy konsultacje dla tegorocznych maturzystów.
    • Od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów.
    • Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.
    • Harmonogram konsultacji zostanie umieszczony na stronie i
   • Czytaj więcej
   • Zaproszenie na Wirtualny Dzień Otwarty!
   • 06.05.2020
   • Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Samorząd Uczniowski CLX LO im. gen. dyw. Stefana Roweckiego "Grota" serdecznie zapraszają na Wirtualny Dzień Otwarty. Podczas spotkania będzie można zapoznać się z ofertą edukacyjną szkoły, porozmawiać z uczniami oraz nauczycielami.

    Spotkanie odbędzie się 19 maja 2020 roku (wtorek) od 15.00 do 16.30

   • Czytaj więcej
   • Zasady pracy szkoły w czasie pamdemii
   • 09.04.2020
   • Szanowni Państwo,

    zapraszamy do zakladki "Zasady pracy szkoły w czasie pandemii", w której znajdują się zarządzenia Dyrektora CLX LO w sprawie ustalenia warunków i sposobów oceniania wewnątrzszkolnego oraz sposobu organizacji pracy szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

   • Czytaj więcej
  • {#1508} 1
  • {#1508} 3
  • {#1508} 4
 • Biuletyn informacji publicznej
 • Librus Synergia