• Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

     • Do egzaminu w terminie poprawkowym mogą przystąpić osoby, które w terminie głównym lub dodatkowym (w maju lub czerwcu 2021) nie zdały egzaminu maturalnego tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego z części pisemnej.

      Formularz należy złożyć do Dyrektora szkoły najpóźniej do 12 lipca 2021r. Formularz może zostać przekazany drogą elektroniczną w formie skanu załączonego do maila (lo160@edu.um.warszawa.pl) albo złożony osobiście w siedzibie szkoły.

      Termin egzaminu poprawkowego: 24.08.2021 (wtorek) godz. 9.00.

      Miejsce przeprowadzenia egzaminu zostanie ogłoszone na stronie internetowej OKE nie później niż 10 sierpnia 2021r.

     • Odbiór świadectw maturalnych

     • Odbiór świadectw maturalnych, aneksów do świadectw oraz informacji o wynikach egzaminów:

      od 5 lipca w godzinach 9.00 - 14.00 w sekretariacie szkoły.

     • Harmonogram rekrutacji do liceum

     • Komisja rekrutacyjna ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych i Niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej – 22 lipca godz. 12.00

       

      Przyjmowanie oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej. Zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Wprowadzanie do systemu informacji o potwierdzeniu woli przyjęcia przez kandydata – 23 lipca od godziny 9.30 do 30 lipca do godziny 14.00

       

      Komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 2 sierpnia godz. 12.00

       

      REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

       

      Przyjmowanie wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w rekrutacji do szkół, które dysponują wolnymi miejscami –

      3 sierpnia od 9.30 do 5 sierpnia do 14.00.

       

      Komisja rekrutacyjna ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych i Niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej – 16 sierpnia godz. 12.00

       

      Przyjmowanie oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej. Wyniku egzaminu ósmoklasisty. Wprowadzenie do systemu informacji o potwierdzeniu woli przejęcia przez kandydata – od 17 sierpnia od godz. 9.30 do 20 sierpnia do godz. 14.00

       

       

       

      Komisja rekrutacyjna ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych i Niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej – 23 sierpnia godz. 12.00