• Lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu
     • Lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu

     • 15 listopada 2021 r. odbył się pierwszy etap Grotowskiej Olimpiady z Języka Angielskiego do której przystąpili uczniowie z warszawskich szkół podstawowych. 

      Komisja Grotowskiej Olimpiady wyłoniła, zgodnia z regulaminem, listę osób zakwalifikowanych do drugiego etapu. Drugi etap olimpiady odbędzie się 16 marca 2022 r. o godzinie 10:00  w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. gen. dyw. Stefana Roweckiego Grota w Warszawie ul. Siemieńskiego 6, Warszawa.

       

      LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO DRUGIEGO ETAPU

       

      Gratulujemy!

      Komisja Grotowskiej Olimpiady z J. Angielskiego

      Renata Gruszczyńska

      Bartosz Dębski

       

     • 99. rocznica wyboru Gabriela Narutowicza na Urząd Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

     • W czwartek 9 grudnia 2021 roku, okazji 99.rocznicy wyboru Gabriela Narutowicza na Urząd Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, delegacja uczniów naszej szkoły reprezentowała CLX LO podczas  uroczystości zorganizowanej przez władze samorządowe Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy  na Placu Narutowicza. Przy pomniku Gabriela Narutowicza kwiaty złożyli  przedstawiciele władz samorządowych, organizacji kombatanckich, organizacji  społecznych oraz placówek edukacyjnych. Pomimo mroźnej aury, w szpalerze utworzonym przez poczty sztandarowe szkół, następowało kolejno uroczyste składanie kwiatów przez przybyłych gości. Słowo okolicznościowe wygłosiła Burmistrz Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy pani Dorota Stegienka.

     • Konkurs Literacki "Człowiek wobec potęgi żywiołu"

     • Drogi w świat wiodą i nie mają końca,

      Przez góry prowadzą, biegną pod drzewami […]

      W południe, pod wieczór, świtem, pod gwiazdami,

      W mróz i pośród żaru czerwcowego słońca.

      Pod niebem zasnutym czarnymi chmurami.

       

      J.R. R Tolkien, Hobbit, albo tam i z powrotem, przeł. A. Polkowski, Wrocław 2012.

       

      W związku z tym, że w 2022 roku upływa 30. rocznica śmierci Wandy Rutkiewicz - polskiej himalaistki światowej sławy, która zdobyła, jako trzecia kobieta na świecie i jako pierwsza osoba z Polski, szczyt Mount Everestu oraz jako pierwsza kobieta szczyt K2 zapraszamy do udziału w konkursie dotyczącym tematyki podróżniczej.


      CLX Liceum Ogólnokształcące im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota”
      w Warszawie

      zaprasza na
      Konkurs Literacki


      pod hasłem

      Człowiek wobec potęgi żywiołu

      Każdy autor może przesłać dwa dowolne utwory, nigdzie dotąd niepublikowane i niezgłaszane do innych konkursów. Przesłane utwory  powinny dotyczyć tematyki podróżniczej.

      Forma gatunkowa wypowiedzi jest dowolna (może to być w szczególności wiersz, esej, artykuł, opowiadanie, dramat, wywiad, reportaż, fragment dziennika)


      Konkurs ma na celu promocję wśród uczniów szkół ponadpodstawowych idei pisania kreatywnego. Pomaga odkrywać wrażliwość, zachęca do formułowania sądów, opinii, ocen oraz nadania im literackiej, artystycznej formy. Rozwija umiejętności językowe, zmuszając do jasnego i precyzyjnego wypowiadania się.

       

       

       

      REGULAMIN KONKURSU

      W konkursie mogą wziąć udział uczniowie CLX LO im. gen. dyw. Stefana Roweckiego "Grota" wszystkich klas.

      1.Pracę konkursową może przesłać nauczyciel lub uczeń na adres podany w pkt. 5.

      2. Pracę należy opatrzyć pseudonimem artystycznym, a w dołączonej, zaklejonej kopercie należy podać dokładny adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna artystycznego oraz imię, nazwisko i telefon kontaktowy autora oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych – patrz załącznik 1.

      3. Termin nadsyłania prac i zgód upływa 8 marca 2022 r. na adres: adam.dombrowski@160lo.pl lub pocztą na adres: CLX Liceum Ogólnokształcące im. gen. dyw. Stefana Roweckiego "Grota", ul. Józefa Siemieńskiego 6, 02-106 Warszawa. Na kopercie prosimy umieścić hasło: Konkurs Literacki  CLX LO w Warszawie. Ogłoszenie wyników nastąpi w połowie kwietnia 2022 r.

      4. Organizatorzy gwarantują finalistom nagrody.

      5. Prace nadesłane na konkurs należy przesłać na adres: adam.dombrowski@160lo.pl

      6. Prace oceni jury w składzie:  Adam Dombrowski – przewodniczący, Barbara Janik-Płocińska, Agnieszka Chojnowska-Wojtczak, Kinga Popielas, Rafał Niezgoda, Janusz Uhma.

       

      REGULAMIN NA CZAS PANDEMII

      WERSJA KONKURSU ONLINE

      1.     Prace należy przesłać na adres mailowy: adam.dombrowski@160lo.pl

      2.     Nadesłany plik nazwać godłem, czyli pseudonimem autora.

      3.     W osobnym  e-mailu należy załączyć dwa pliki. W pierwszym również nazwanym tym samym godłem przesłać informacje zawierające: imię i nazwisko autora, nazwę i adres szkoły, adres email i numer telefonu do szkoły, imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna, telefon kontaktowy i adres email nauczyciela –opiekuna. W drugim pliku należy przesłać zeskanowana lub sfotografowaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych – patrz załącznik 1.

      4.     Termin nadsyłania prac upływa 8 marca 2022 r.

      5.     Ogłoszenie wyników na stronie internetowej  CLX LO  i w e-mailach do Uczestników nadesłanych prac nastąpi w połowie kwietnia 2022 r.

      6.     Finał konkursu z wręczeniem dyplomów gratulacyjnych i upominków dla autorów prac odbędzie się 25.04.2022.

      Organizator  konkursu:

                                                                                                                                             Adam Dombrowski


      Zgoda na udział w konkursie

      Zgoda na wykorzystanie wizerunku

      Zgoda na zamieszczenie wyników

     • Uczniowie CLX LO opiekują się Miejscami Pamięci Narodowej

     • W ramach opieki nad miejscami pamięci, znajdującymi się na terenie dzielnicy Warszawa-Ochota, delegacja uczniów z klas pierwszych 3 grudnia 2021  zapaliła znicze i złożyła kwiaty pod tablicami znajdującymi się na ul. Spiskiej 14, ul. J. Mianowskiego 15 i na ul. Wawelskiej 15.

    • Mikołajki
     • Mikołajki

     • Już Mikołaj grzeje sanie.

      Czego pragniesz niech się stanie.

      Każde z marzeń skrytych w głębi

      Święty Dziadek może spełnić.

       

      Pięknych i radosnych mikołajkowych chwil życzy Samorząd Uczniowski