• 1 etap Grotowskiej Olimpiady z Języka Angielskiego

     • Szanowni Państwo,

      informujemy, iż zamknęliśmy zgłoszenia szkół podstawowych do pierwszego etapu Grotowskiej Olimpiady z Języka Angielskiego.

      1 etap odbędzie się 16 kwietnia 2021 r. o godz. 10:00.

      Przypominamy, że o formie (opisanej w regulaminie) oraz miejscu decyduje nauczyciel koordynator danej placówki. Do drugiego etapu, który odbędzie się 21 maja 2021 r. o godz. 10:00, zaprosimy około 20 uczniów, którzy otrzymają najwyższą liczbę punktów w pierwszym etapie. Lista zostanie opublikowana na stronie liceum 30 kwietnia 2021.

      Szkoły biorące udział w Olimpiadzie:

      Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 14 Im. Dzieci Zjednoczonej Europy Społecznego Towarzystwa Oświatowego

      Szkoła Podstawowa przy Społecznym Liceum Ogólnokształcącym nr 4 im. Batalionu AK „Parasol”

      Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 68 im. Artura Oppmana

      Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego Warsaw

      Bilingual School Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Bartoszewskiego

      Prywatna Szkoła Podstawowa nr 51 Szkoła Podstawowa nr 261 im. Stanisława Kostki Potockiego w Zespole Szkół nr 79 w Warszawie

      Szkoła Podstawowa nr 100 im. płk. Francesco Nullo

      Szkoła Podstawowa nr 94 im. I Marszałka Polski J. Piłsudskiego

      Szkoła Podstawowa nr 58 im. Tadeusza Gajcego

      Szkoła Podstawowa nr 52. im. Macieja Aleksego Dawidowskiego "Alka"

      Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne'a Didasko

      Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 98

      Szkoła Podstawowa nr 29 im. Giuseppe Garibaldiego w Warszawie

      Szkoła Podstawowa nr 267 im. Juliusza Słowackiego

      Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gustawa Morcinka

      Szkoła Podstawowa nr 104 im. Macieja Rataja

      Szkoła Podstawowa nr 279 im. Batalionów AK Gustaw i Harnaś

      Szkoła Podstawowa nr 365 im. Wojciecha Zawadzkiego

      Angielska Szkoła Podstawowa Mentis

      Szkoła Podstawowa nr 227 im. kpt. Lucyny Hertz

      Szkoła Podstawowa Nr 175 w Warszawie

       

      Koordynator Olimpiady