• Lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu 1. Grotowskiej Olimpiady z Języka Angielskiego

     • Do pierwszego etapu 1. Grotowskiej Olimpiady z Języka Angielskiego przystąpiło 227 uczniów z warszawskich szkół podstawowych.

      Komisja Grotowskiej Olimpiady z Języka Angielskiego wyłoniła najlepsze 25 osoby.   Próg punktowy, który umożliwiał dostęp do drugiego etapu konkursu, było uzyskanie 27,5 pkt / 33 pkt.

      Uczniowie przystępujący do olimpiady wykazali się wysokim poziomem języka angielskiego. Gratulujemy wyników!

      Lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu

      W razie pytań zapraszamy do kontaktu z koordynatorem Olimpiady (p. Bartosz Dębski) pod adresem mailowym: bartosz.debski@160lo.pl

      Koordynator

      Bartosz Dębski

     • Złote Szkoły NBP

     • Nasza Szkoła bierze udział w programie Złote Szkoły NBP. Jest to ogólnopolski program popularyzujący wiedzę ekonomiczną w środowiskach szkolnych. Ideą programu jest przygotowanie młodzieży do bezpiecznego i swobodnego poruszania się w świecie finansów. Program aktywizuje nauczycieli i uczniów do podejmowania zespołowych inicjatyw na rzecz swojej szkoły i najbliższego otoczenia przybliżających zagadnienia ekonomiczne w nowatorski i przystępny sposób.

      Zapraszamy do obejrzenia zakładki poświęconej udziałowi w programie, gdzie można zobaczyć m.in. prace naszych uczniów. 

     • CLX MONTHLY

     •  

      Edycja specjalna miesięcznika „CLX Monthly”.

      Kontrola wydatków i oszczędzanie to sztuka powstrzymywania się od pokus, a siła woli jest jednym ze składników szczęścia. Jak można ją w sobie wyrobić? Jak nauczyć się gospodarowania finansami osobistymi? W tym numerze naszej gazetki podsumowujemy realizację interdyscyplinarnego projektu” Lekcja z ekonomią” w ramach ogólnopolskiego programu Złote szkoły NBP.

      Zapraszamy do lektury edycji specjalnej miesięcznika „CLX Monthly”.

       

      Samorząd Uczniowski

     • 1 etap Grotowskiej Olimpiady z Języka Angielskiego

     • Szanowni Państwo,

      lista zakwalifikowanych do drugiego etapu 1 Grotowskiej Olimpiady z Języka Angielskiego zostanie opublikowana 30 kwietnia 2021 r. na stronie liceum.

       

      Koordynator Olimpiady

      Szanowni Państwo,

      informujemy, iż zamknęliśmy zgłoszenia szkół podstawowych do pierwszego etapu Grotowskiej Olimpiady z Języka Angielskiego.

      1 etap odbędzie się 16 kwietnia 2021 r. o godz. 10:00.

      Przypominamy, że o formie (opisanej w regulaminie) oraz miejscu decyduje nauczyciel koordynator danej placówki. Do drugiego etapu, który odbędzie się 21 maja 2021 r. o godz. 10:00, zaprosimy około 20 uczniów, którzy otrzymają najwyższą liczbę punktów w pierwszym etapie. Lista zostanie opublikowana na stronie liceum 30 kwietnia 2021.

      Szkoły biorące udział w Olimpiadzie:

      Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 14 Im. Dzieci Zjednoczonej Europy Społecznego Towarzystwa Oświatowego

      Szkoła Podstawowa przy Społecznym Liceum Ogólnokształcącym nr 4 im. Batalionu AK „Parasol”

      Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 68 im. Artura Oppmana

      Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego Warsaw

      Bilingual School Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Bartoszewskiego

      Prywatna Szkoła Podstawowa nr 51 Szkoła Podstawowa nr 261 im. Stanisława Kostki Potockiego w Zespole Szkół nr 79 w Warszawie

      Szkoła Podstawowa nr 100 im. płk. Francesco Nullo

      Szkoła Podstawowa nr 94 im. I Marszałka Polski J. Piłsudskiego

      Szkoła Podstawowa nr 58 im. Tadeusza Gajcego

      Szkoła Podstawowa nr 52. im. Macieja Aleksego Dawidowskiego "Alka"

      Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne'a Didasko

      Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 98

      Szkoła Podstawowa nr 29 im. Giuseppe Garibaldiego w Warszawie

      Szkoła Podstawowa nr 267 im. Juliusza Słowackiego

      Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gustawa Morcinka

      Szkoła Podstawowa nr 104 im. Macieja Rataja

      Szkoła Podstawowa nr 279 im. Batalionów AK Gustaw i Harnaś

      Szkoła Podstawowa nr 365 im. Wojciecha Zawadzkiego

      Angielska Szkoła Podstawowa Mentis

      Szkoła Podstawowa nr 227 im. kpt. Lucyny Hertz

      Szkoła Podstawowa Nr 175 w Warszawie

       

      Koordynator Olimpiady