• Global Money Week 2021 (GMW).

     • W dniach 22-28 marca nasze liceum wzięło udział w kampanii z zakresu edukacji finansowej - Global Money Week 2021 (GMW).

      Jej podstawowym celem jest inspirowanie młodzieży z całego świata do zdobywania wiedzy i umiejętności
      niezbędnych do osiągnięcia samodzielności finansowej w dorosłym życiu, kształtowanie przedsiębiorczych postaw oraz przygotowanie młodego pokolenia do roli świadomych pod względem ekonomicznym obywateli, a tym samym walka z wykluczeniem finansowym i biedą.      Organizatorem kampanii GMW jest Międzynarodowa Sieć ds. Edukacji Finansowej działająca przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju - OECD/INFE.
      Hasło przewodnie edycji GMW 2021 brzmi: Zadbaj o siebie, zadbaj o swoje pieniądze - Take care of yourself, take care of your money. Hasło to podkreśla konieczność budowania finansowej odporności przy jednoczesnym dbaniu o zdrowie w obecnej sytuacji na świecie.
      W ramach realizacji projektu GMW uczniowie naszej szkoły wzięli udział w trzech webinariach organizowanych przez UKNF:
      1. Cyberoszuści atakują – jak nie dać się okraść w Internecie
      2. Oszustwa na rynku finansowym – dlaczego wciąż im ulegamy
      3. Rynek finansowy, usługi finansowe, bank i jego rola w gospodarce
      Podczas Światowego Tygodnia Pieniądza na godzinach wychowawczych, zrealizowanych w oparciu o hasło przewodnie: Zdobywaj wiedzę. Oszczędzaj. Zarabiaj, młodzież naszego LO dyskutowała, jak rozsądnie i bezpiecznie zarządzać finansami osobistymi.
      Uczniowie klas drugich na lekcjach Podstaw Przedsiębiorczości omawiali zagadnienia dotyczące funkcji i rodzajów pieniądza, zasad oszczędzania i inwestowania, umiejętności zarządzania ryzykiem (również w ubezpieczeniach emerytalnych).
      W ramach kampanii GMW młodzież wykonała różne działania np. prezentacje multimedialne, krzyżówki, rebusy oraz wiele aktywności obejmujących różne dziedziny twórczości artystycznej ( plastycznej, literackiej, fotograficznej).


      Ponizej prezentujemy wybrane prace naszych uczniów:


      krzyzowka_2.pdfkrzyzowka_7.pdfKrzyzowka_3.docxKrzyzowka_-_4.docxkrzyzowka.docxkrzyzowka_5.pdfkrzyzowka_6.pdf


      ._Prezentacjapp_(1).pptx._prezentacja_2.pdf


      ._Rozne_waluty_na_swiecie.pptx._waluty_na_swiecie.pptx​​​​​​​