• Test poziomujący z języka angielskiego dla uczniów klas I

     • 1 września po uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego dla wszystkich Uczniów klas I odbędzie się test poziomujący z języka angielskiego. Na podstawie wyników testu klasy zostaną podzielone na grupy.

      Linki do testów dla każdej klasy znajdują się z zakładce "Test poziomujący". Linki będą aktywne w dniu pisania testu w określonym czasie.

       

      Prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją umieszczoną poniżej.

       

       

      Instrukcja testu poziomującego z języka angielskiego w klasach pierwszych

       

       

      • test poziomujący z języka angielskiego ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną przeprowadzony będzie poprzez stronę internetową testportal.pl
      • uczniowie zobowiązani są do przyniesienia ze sobą sprawnego, wyposażonego w dostęp do Internetu urządzenia mobilnego (smartfon lub tablet)
      • urządzenie mobilne powinno być sprawne, mieć naładowaną baterię oraz zainstalowaną przeglądarkę internetową
      • test poziomujący jest wyposażony w technologię ‘Uczciwy rozwiązujący’. W celu zwiększenia wiarygodności wyników testu, aktywowany został mechanizm kontrolujący kartę przeglądarki internetowej, w której rozwiązywany jest test. Dzięki temu każde opuszczenie testu, np. w celu wyszukania informacji lub komunikacji z innymi osobami, zostanie odnotowane i będzie dodatkową informacją dostępną podczas analizy wyników. Jeśli dojdzie do opuszczenia testu, rozwiązujący zobaczy ostrzeżenie. Jego test może także zostać zablokowany po przekroczeniu dozwolonej liczby opuszczeń testu.
      • rozwiązujący będzie o tym poinformowany poprzez komunikat wyświetlający się na stronie startowej testu. Informuje on, aby skupić się tylko na teście, wyłączyć programy działające w tle oraz wyciszyć powiadomienia systemowe.
      • pomimo to, może zdarzyć się, że rozwiązujący opuści test przypadkowo. Może to nastąpić, np. poprzez wyciszenie głośności, niecelowe kliknięcie poza obszarem testu lub użycie przycisku systemowego na klawiaturze, który aktywuje pasek zadań. Podczas rozwiązywania testu na urządzeniu mobilnym przyczyną może być także przychodzące połączenie telefoniczne lub otworzenie powiadomienia z innej aplikacji.
      • Dozwolona liczba przypadkowego opuszczenia testu: 2
      • Test poziomujący składa się ze 100 pytań
      • Do każdego pytania podane są 4 możliwe odpowiedzi z których tylko jedna jest prawidłowa
      • Uczeń podczas wykonywania testu zaznacza odpowiedź, zatwierdza ją i przechodzi do kolejnego pytania.
      • uczeń ma możliwość powrotu do poprzedniego pytania i zmiany wybranej odpowiedzi, z zastrzeżeniem, że taka czynność może skutkować wykasowaniem odpowiedzi wcześniej już udzielonych podczas rozwiązywania testu
      • czas na wykonanie testu to 45 minut
      • linki z dostępem do testu, dla każdej klasy osobny link, zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły
      • linki będą aktywne w dniu pisania testu w określonym czasie
      • przed rozpoczęciem pisania testu, rozwiązujący zobowiązany jest do zapoznania się z podaną instrukcją oraz ze stroną startową testu, prawidłowym podpisaniem testu swoim imieniem i nazwiskiem oraz klasą
      • tylko w przypadkach szczególnych, rozpatrywanych indywidualnie np. urządzenie mobilne nie działa, pomimo prób połączenia z Internetem pojawia się komunikat o braku dostępu do sieci, rozwiązujący będzie mógł napisać test w wersji tradycyjnej (w takim przypadku rozwiązujący musi posiadać własne przybory pisemne oraz rękawiczki jednorazowe)