• Zasady pracy szkoły w czasie pamdemii

     • Szanowni Państwo,

       

      zapraszamy do zakladki "Zasady pracy szkoły w czasie pandemii", w której znajdują się zarządzenia Dyrektora CLX LO w sprawie ustalenia warunków i sposobów oceniania wewnątrzszkolnego oraz sposobu organizacji pracy szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.