• Rok szkolny 2019/20

    Klasy dla absolwentów szkół podstawowych (1a, b, c, d, e) oraz absolwentów gimnazjów (1A, B, C, D, E):

    klasa

    Przedmioty rozszerzone

    Języki obce

    Kierunki studiów

     

    Przedmioty punktowane podczas rekrutacji

    1a i 1A

     

    matematyka, geografia,

    język angielski lub wiedza o społeczeństwie

            1. Język angielski

     

          2. Język niemiecki, hiszpański lub francuski

    archeologia, architektura krajobrazu, bankowość, finanse, budownictwo, ekonomia, europeistyka, geodezja i kartografia, geografia, geologia, handel, logistyka, matematyka, nauki społeczne, oceanologia, politologia, prawo, stosunki międzynarodowe, turystyka, zarządzanie i administracja

    język polski, matematyka, język angielski, geografia lub wos

    1b i 1B

      

    język polski, język angielski,

    historia lub biologia                                             

       

         1.  Język angielski

     

         2.   Język niemiecki, hiszpański lub francuski

    dziennikarstwo, filologia polska, filologia angielska, kulturoznawstwo, informacja naukowa, filozofia, administracja, psychologia

    język polski, matematyka, język angielski, historia lub biologia

    1c i 1C

     

    biologia, chemia,

    matematyka lub język angielski

     

    dodatkowo  łacina

         1.  Język angielski

     

         2.   Język niemiecki, hiszpański lub francuski

    lekarski, analityka medyczna, farmacja, rehabilitacja, weterynaria, ratownictwo medyczne, dietetyka, technologia żywności i żywienia, biotechnologia, biochemia, chemia, biologia, ochrona środowiska, inżynieria środowiskowa

     

    język polski, matematyka, język angielski, biologia lub chemia

    1d i 1D

    matematyka, fizyka,

    język angielski lub informatyka

     

    dodatkowo elementy mechatroniki i język angielski techniczny

     

         1.  Język angielski

     

         2. Język niemiecki, hiszpański lub francuski

    mechatronika, informatyka, biomechanika, robotyka, automatyka, inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych, telekomunikacja, lotnictwo, pneumatyka

     

    język polski, matematyka, język angielski, fizyka lub informatyka

    1e i 1E

    historia,

    matematyka lub język angielski/niemiecki

     

    dodatkowo zajęcia artystyczne i elementy designu

     

         1.  Język angielski

     

         2.   Język niemiecki, hiszpański lub francuski

    archeologia, architektura krajobrazu, logistyka, matematyka, turystyka, zarządzanie i administracja, architektura, architektura wnętrz, malarstwo

    język polski, matematyka, język angielski, historia