• Tekstowa podstrona

   •  

    MATURA 2024

     

     

    Od dnia 4 mają 2023, absolwenci czteroletniego liceum ogólnokształcącego będą przystępowali do egzaminu maturalnego w zmienionej formule. W związku z tymi zmianami zachęcamy do zapoznania się z informatorami, harmonogramem oraz innymi informacjami.

    W 2023 r. absolwent obowiązkowo przystępuje do:

    Dwóch egzaminów w części ustnej, tj.

    1) egzaminu z języka polskiego (bez określania poziomu),

    2) egzaminu z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu),

    oraz czterech egzaminów w części pisemnej, tj.

    1) egzaminu z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎,

    2) egzaminu z matematyki (na poziomie podstawowym)‎,

    3) egzaminu z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎,

    4) egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym).

     

     

    Przypominamy, że na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej znajdują się wszystkie informacje na temat egzaminu maturalnego w formule 2023: https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/.

    Poniżej przywołujemy listę materiałów dotyczących egzaminu maturalnego w Formule 2023 https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/:

    a) informatory o egzaminie maturalnym, które zawierają przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami oraz aneksy do informatorów zawierających wymagania egzaminacyjne obowiązujące w roku szkolnym 2023/2024 oraz informacje o treści informatorów, które nie obowiązują na egzaminie w 2024 r.;

    b) komunikaty w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka łemkowskiego, języka kaszubskiego, wraz z aneksami obowiązującymi w 2024 r.;

    c) przykładowe arkusze egzaminacyjne;

    d) arkusze diagnostyczne z września 2022 r. (język polski, matematyka i języki obce nowożytne na poziomie podstawowym);

    e) materiały dodatkowe dotyczące egzaminu z języka polskiego, tj..

    — zbiór materiałów — dla uczniów i nauczycieli — dotyczących już 15. zagadnień związanych z częścią ustną oraz częścią pisemną egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym;  zbiór przykładowych niejawnych zadań do części ustnej egzaminu z języka polskiego wraz z przykładowymi realizacjami oraz komentarzem;

    — przykładowe nagrania egzaminu ustnego z języka polskiego;  filmy, scenariusze i prezentacje dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2015 z języka polskiego, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023;

    f) zbiory zadań z matematyki na poziomie podstawowym oraz na poziomie rozszerzonym;

    g) materiały dodatkowe dotyczące egzaminu maturalnego z biologii, tj.: — elementy analizy statystycznej w biologii;

    — filmy, scenariusze i prezentacje — dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2015 z biologii, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023;

    h) materiały dodatkowe dotyczące egzaminu maturalnego z chemii, tj.: — dwa opracowania dotyczące elektrochemii;

    — filmy, scenariusze i prezentacje — dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2015 z chemii, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023;

    i) materiał dotyczący interpretacji danych statystycznych w zadaniach egzaminacyjnych z geografii;

     

     

    Zapraszamy do zapoznania się z komunikatami dyrektora CKE:

     

    Komunikat Dyrektora CKE o harmonogramie

    Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2024 r.

    Komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2024 r.

    Komunikat w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego  

    Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczy w 2024 r.

    Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki w 2024 r.

    Edeklaracja maturalna

    Informatory maturalne

    Wymagania egzaminacyjne

    Materiały pomocnicze i arkusze diagnostyczne

     

    Stres egzaminacyjny. Materiały dla uczniów, rodziców i nauczycieli

     

    21 marca 2023 r. opublikowane zostały  nowe materiały dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2023.

    Informacje dostępne są pod linkami:
    1) informacja o wnioskach z wyników badań diagnostycznych przeprowadzonych w marcu i grudniu 2022 r.: https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/wnioski-z-badan-diagnostycznych-przeprowadzonych-w-marcu-i-grudniu-2022-r/

    2) opracowany na podstawie tych wniosków materiał (17.) dla uczniów i nauczycieli zawierający rekomendacje egzaminatorów języka polskiego dla uczniów oraz 3 ocenione wypracowania na poziomie podstawowym (dobre prace „wzorcowe”):
    https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/materialy_dodatkowe/20230315%20Materia%C5%82y%20dodatkowe%2017_Rekomendacje%20i%20przykladowe%20ocenione%20wypracowania.pdf

    Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej