• Grono Pedagogiczne

    • DYREKTOR SZKOŁY   -   Dorota Postek

     WICEDYREKTOR SZKOŁY - Edyta Urbańska

      

     NASI NAUCZYCIELE

     Przedmiot

     Imię i nazwisko nauczyciela

     Klasy

     JĘZYK POLSKI

     Agnieszka Chojnowska-Wojtczak

     2c4, 2d4, 2C3, 2E3,2G3

     Barbara Janik-Płocińska

     2B3, 3a

     Rafał Niezgoda

     2e4, 2g4, 2A3, 2D3, 2F3

     Kinga Popielas  1b, 2a4, 2b4, 3b, 3c, 
     Janusz Uhma 1a, 1c, 1d, 1e, 2f4

     JĘZYK ANGIELSKI

     Karolina Barska - Fomin

     1b, 1c, 1d, 1e, 2b4, 2A3, 2E3, 2F3, 2G3

     Reka Bogar 2a4, 2e4, 2F3, 3b

     Piotr Chodniewicz

     1c, 2c4, 2e4,  2g4, 2B3, 2D3, 2G3,  3c

      Bartosz Dębski 1b, 2f4, 2C3, 2F3

     Renata Gruszczyńska

     1d, 1e, 2E3, 3b, 3c

     Paweł Krasowski

     2D3

     Agata Kwaśniewska

     2c4, 2d4,  2g4 

     Ewa Owczarek

     2a4, 2c4, 2d4, 2e4, 2g4, 3a

     Sylwia Wierzbowska

     2c4, 2f4, 2g4, 2A3, 2B3, 2C3, 2E3, 

     Ewelina Żebrowska-Marmol

     1a,  2A3, 2D3

     JĘZYK NIEMIECKI

     Paweł Krasowski

     1b, 1c, 1d,  2a4, 2b4, 2c4, 2e4, 2g4, 2B3, 2C3, 2D3, 2E3, 2F3, 3b

     Edyta Urbańska

     1d, 1e, 2c4, 2g4, 2B3, 2C3, 2F3, 3a

     JĘZYK ŁACIŃSKI

     ks. Radosław Wasiński

     2c4, 2f4, 2C3,

     JĘZYK FRANCUSKI

     Paulina Jałtuszyk

     1b, 1c, 2d4, 2e4,  2f4,  2B3, 2C3, 2G3,

     JĘZYK HISZPAŃSKI

     Marta Gajewska

     1a, 1e, 2a4, 2b4, 2d4, 2f4, 2A3, 2B3, 2C3, 2F3, 2G3, 3a, 3b, 3c, 

     Anna Żorska

     1a, 1c,1d, 2b4, 2c4, 2e4, 2d4, 2e4,  2f4,  2g4,  2A3, 2B3, 2C3, 2E3, 3b, 3c

     HISTORIA

     Aneta Bartczak

     1b, 2a4, 2g4, 2E3, 3b,

     Małgorzata Lizak

     1a, 1b, 1d, 1e, 2b4, 2c4,  2e4, 2f4, 2B3

     Andrzej Żarkiewicz

     1c, 2b4, 2d4

     HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

     Małgorzata Lizak

     2C3, 3a

     Aneta Bartczak 2D3, 2G3

     Andrzej Żarkiewicz

     2A3, 2F3, 3c

     WOS

     Aneta Bartczak

     2a4, 3b

     Dorota Postek

     1a, 1c, 1e, 2c4

     Beata Ziemba

     1b, 1d, 2f4, 2g4, 2A3, 2F3

     Andrzej Żarkiewicz

     2b4, 2d4, 2e4,   

     PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

     Beata Ziemba

     2a4, 2b4, 2c4, 2d4, 2e4, 2f4, 2g4

     RELIGIA

     Ks. Krzysztof Hałaj

     2e4,  2f4, 2B3, 2C3, 2D3,

     Justyna Zając

     1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 2a4, 2b4, 2c4, 2d4, 2g4, 2A3, 2B3,

     GEOGRAFIA

     Ewelina Korcz

     1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 2a4, 2b4, 2c4, 2d4, 2e4, 2f4, 2g4, 2A3, 2F3, 3a

     GEOGRAFIA POLITYCZNA

     Ewelina Korcz

     2A3, 2F3

     BIOLOGIA

     Gabriela Wierzbicka-Dybek

     2b4, 2f42B3,

     Anna Prejs - Stojak 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 2a4, 2b4, 2d4, 2e4, 2g4

     Urszula  Kulicka

     1b, 2c4,  2C3, 3c

     FIZYKA

     Bożena Ciborowska

     1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 2a4, 2b4, 2c4, 2d4, 2e4, 2f4, 2g4, 2D3, 2G3, 3a 

     CHEMIA

     Ewa Żorska

     2b4, 2c4, 2C3, 3c

     Natalia Grodzka 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 2a4, 2b4, 2d4, 2e4, 2f4, 2g4

     PRZYRODA

     Anna Prejs - Stojak

     2B3, 2E3, 3b

     MATEMATYKA

        

     Andrzej Braun

     1c, 2c4, 2e4,  2f4,  2A3, 2B3, 2E3,

     Patryk Kobiałka

     1a1b, 1c, 1e, 2a4, 2e4, 2f4, 2C3

     Dorota Kucharczyk

     2b4, 2c4, 2e4,  2C3, 2E3, 2F3, 2G3, 3b

     Urszula Słupska

     1d, 2d4, 2g4, 2D3, 3a, 3c

     Zdzisława Włodarczyk

     indywidualne

     INFORMATYKA

     Tomasz Pytlak

     1d, 2a4, 2b4, 2c4, 2d4, 2e4, 2f4, 2g4, 2D3, 2G3, 3a

     Marzena Wiśniewska 1a, 1b, 1c, 1e

     ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

     Agnieszka Radke

     2e4,  2B3, 2C3, 2E3, 2F3

     PLASTYKA

     Agnieszka Radke

     1a, 1b, 1c, 1d, 1e

     WYCHOWANIE FIZYCZNE

     Urszula Kulicka

     1c, 2a4, 2B3, 2C3,

     Edyta Kułakowska

     1a, 1b, 1c, 1d, 2c4, 2d4, 2f4,  2g4, 2E3, 2F3, 3b

     Anna Matuszewska

     1a, 1e, 2a4, 2A3, 2C3, 3c

     Rafał Dropia

     2b4, 2c4, 2d4, 2e4,  2A3, 2D3, 2E3, 2G3, 3a

     Waldemar Polak 1b, 1e, 2f4,

     Tomasz Szczęsny

     1d, 2b4, 2e4,  2g4,  2B3, 2D3, 2F3, 3a, 3b, 3c

     MECHATRONIKA

     Tomasz Pytlak

     1d, 2d4, 2g4,  2D3, 2G3, 3a

     BEZPIECZEŃSTWO

     Małgorzata Lizak

     1a, 1b, 1c, 1d, 1e

     ETYKA

     Paweł Starczewski

     wszystkie klasy

     BRYDŻ/SZACHY

     Rafał Dropia

     2A3, 2D3, 2G3

     BIBLIOTEKA

     Beata Bliźniewska-Dzik

      

      

        Wszyscy uczniowie

     Maria Sawosz

     PEDAGOG

     Anna Całka

     PSYCHOLOG

     Agata Kwaśniewska

      

     Renata Sudoł