•  

    REKRUTACJA PODSTAWOWA

    Termin

    Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)

    od 15 maja 2024 r.

    do 29 maja 2024 r.

    do godz. 15.00

    Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.

     

    od 3 lipca 2024 r.
    do 10 lipca 2024 r.
    do godz. 15.00

    Komisja       rekrutacyjna       ogłasza       listy        kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej. 19 lipca 2024 r.

    Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

    od 19 lipca 2024 r.
    do 24 lipca 2024 r.
    do godz. 15.00

    Komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

    25 lipca 2024 r.
    do godz. 14.00

    REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

    Termin

    Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)

     

    od 29 lipca 2024 r.
    do 31 lipca 2024 r.
    do godz. 15.00

    Komisja       rekrutacyjna       ogłasza       listy        kandydatów  zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej.

    8 sierpnia 2024 r.

    Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

     

     

    od 8 sierpnia 2024 r.
    do 12 sierpnia 2024 r.
    do godz. 15.00

    Komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

     

     

    12 sierpnia 2024 r.
    do godz. 14.00