• Rok szkolny 2024/25

     

    Klasa

    Przedmioty rozszerzone

    I język obcy

    II język do wyboru

    Oceny na świadectwie punktowane
    w rekrutacji

    1a

    matematyka

    geografia

    język angielski

    język niemiecki lub

    język francuski

    język polski, matematyka, język angielski oraz geografia

    1b

    j. angielski

    j.polski

    j. hiszpański lub
    j. niemiecki

    język angielski

    język niemiecki lub

    język hiszpański

    język polski, matematyka, język angielski oraz drugi język obcy

    1c

    biologia

    chemia

    język angielski

    język niemiecki lub

    język hiszpański

    język polski, matematyka, język angielski biologia lub chemia

    1d

    biznes i zarządzanie

    j. angielski

    WOS/matematyka

    język angielski

    język niemiecki lub

    język francuski

    język polski, matematyka, język angielski oraz WOS lub geografia