• Szanowni Państwo,

     W związku z obowiązującym stanem epidemii, nauczanie młodzieży odbywa się obecnie przy pomocy Internetu, Uczniowie zmuszeni są do wytężonej pracy samodzielnej, oraz do samodzielnego organizowania sobie czasu zarówno wolnego, jak i tego przeznaczonego na naukę. Państwo zaś, jako Rodzice/ Opiekunowie również stajecie przed dużym wyzwaniem, jakim jest wspieranie i towarzyszenie nastolatkowi w nietypowym sposobie zdobywania wiedzy.

     Poniżej przedstawiamy Państwu nasze propozycje, które mogą ułatwić ten trudny dla nas wszystkich czas.

     Jednocześnie przypominamy, że pracujemy zdalnie, jesteśmy gotowe do kontaktu z każdym Uczniem i Rodzicem, który będzie potrzebował porady, konsultacji lub po prostu rozmowy.

     Zespół Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej CLX LO

     Anna Całka, Renata Sudoł,  Agata Kwaśniewska

      

     JAK ORGANIZOWAĆ MŁODZIEŻY NAUKĘ W WARUNKACH DOMOWYCH

     Najważniejszy jest plan nauki i odpoczynku

     • Pomóżmy zaplanować stałe godziny nauki – postarajmy się tak organizować czas, by młodzież efektywnie go wykorzystywała
     • Zachęcajmy uczniów do nauki w rytmie: 45 minut nauki i 10/15 minut przerwy
     • Zadbajmy o korzystne otoczenie

      Zastanówmy się, co możemy poprawić w swoim otoczeniu, żeby uczniowie mogli maksymalnie skupić się na nauce. Źle dobrane oświetlenie, nieodpowiednia temperatura pomieszczenia czy rozpraszające przedmioty - to czynniki, które obniżają poziom koncentracji.

     Do powszechnych "rozpraszaczy uwagi" należą: bałagan, rzucające się w oczy plakaty, zbyt jaskrawa, kontrastowa kolorystyka w pokoju, grające radio, włączony telewizor, portale społecznościowe i komunikatory internetowe, niewygodne lub zbyt "rozleniwiające" miejsce do siedzenia.

     Jak zoptymalizować miejsce do nauki?

     • zorganizujmy przestrzeń wokół tak, by w przyjazny i harmonijny sposób  ułatwiała koncentrację,
     • zadbajmy o świeże powietrze w pomieszczeniu - np. regularnie wietrząc pokój,
     • zadbajmy o to, by uczniowie nie uczyli się na leżąco
     • zadbajmy o dobre oświetlenie,
     • na czas nauki, gdy pozwalają na to warunki domowe zapewnijmy uczniom ciszę i spokój,
     • odłączmy media, polećmy wylogowanie się z serwisów społecznościowych i komunikatorów.

      

     • Nie zaniedbujmy dobrych nawyków żywieniowych, pamiętajmy o śniadaniu i II śniadaniu, o regularnych posiłkach, odpowiedniej ilości płynów
     • Monitorujmy pracę uczniów przez – zainteresowanie się aktualnymi treściami jakie przyswajają uczniowie, rozmowy na temat tego co dzieje się w „wirtualnej” klasie i szkole
     • Zadbajmy o odpowiedni nastrój do nauki

     Na jakość uczenia się mogą negatywnie wpłynąć także czynniki wewnętrzne: brak motywacji, złe samopoczucie, przemęczenie fizyczne lub psychiczne. Rozmawiajmy z dziećmi o ich samopoczuciu i słuchajmy ich potrzeb.

     • Bądźmy w stałym kontakcie zdalnym z wychowawcą i nauczycielami poszczególnych przedmiotów
     • Zadbajmy o wypoczynek, relaks (zgodnie z zaleceniami, które nas obowiązują w okresie kwarantanny) i dobry sen
     • Zadawajmy pytania  i szukajmy wsparcia u szkolnych specjalistów

     Źródła:

     https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna

     http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=657&from=publication

     http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=683&from=latest

     http://www.naharvard.pl/jak-efektywnie-uczyc-sie-w-domu.html

      

     Jak motywować i wspierać dziecko do systematycznego uczenia się poza szkołą.

      

      

     Praca i nauka w środowisku domowym jest niezmiernie trudna. Stanowi wyzwanie zarówno dla ucznia jak i dla rodzica( opiekuna). Wymaga wielkiej siły charakteru, samodyscypliny i konsekwencji. Jest nałożeniem na siebie ograniczeń i wymagań, których w normalnym trybie się nie nakłada.

     Ważnym czynnikiem decydującym o osiągnięciach szkolnych jest postawa rodziców ( opiekunów) – niezmiennych wychowawców. Zwłaszcza w dobie obecnego kryzysu i wyzwań jakie przed nami stawia istotne jest motywowanie ucznia do systematycznego uczenia się poza szkołą.   Aby ułatwić to zadanie przedstawiamy poniższe wskazówki.

      

     1. Stwarzaj pozytywną atmosferę do nauki. Powiedz do czego zdobywana wiedza może być potrzebna, odwołuj się do własnego doświadczenia.
     2. Pomóż dziecku zorganizować się – stwórz z nim plan dnia.

     Ustalcie wspólnie ile czasu należy poświęcić na naukę, a ile na odpoczynek.

      

     1. Ustal ze swoim dzieckiem bliższe i dalsze cele - formułujcie je w sposób jasny i konkretny. Wspieraj swoje dziecko w realizacji wyznaczonych zadań.
     2. Zachęcaj do samodzielnego myślenia, analizowania, wyciągania wniosków, krytycznego myślenia.
     3. Bądź ciekaw tego, czego uczy się twoje dziecko. Zadawaj pytania i komentuj -  " Powiedz mi czego się nauczyłeś", "Zdobyłeś niesamowitą wiedzę" itp.
     4. Zadbaj o uatrakcyjnienie zdobywanej wiedzy np. zaproponuj obejrzenie eksperymentu na you tube, wykonanie mapy myśli, stworzenie projektu itp.
     5. Staraj się obniżać poziom stresu u swojego dziecka.
     6. Ucz zdrowej rywalizacji, nie stawiaj innych za przykład.
     7. Udzielaj dobrych, pozytywnych informacji zwrotnych o wykonanej pracy. Kładź większy nacisk na to, co zostało wykonane dobrze.
     8.  Mądrze nagradzaj.
     9.  Jak najrzadziej używaj języka kontroli. Wyrzuć ze słownika "musisz, powinieneś, nie wolno". Zamiast tego używaj języka osobistego " chcę żebyś...".  Mała zmiana, a zdziwisz się ile daje!
     10.  Gdy stosujesz zakazy, nakazy, limity staraj się, żeby były one poprzedzone racjonalnym uzasadnieniem przyczyn ich nałożenia.
     11. Ufaj i wierz swemu dziecku. Okazując mu zaufanie wspierasz w nim poczucie odpowiedzialności za siebie samego (im bardziej będziesz kontrolować, tym większej kontroli będzie wymagał).
     12. Bądź konsekwentny w realizacji założonego planu.

      

     Trzymamy za Was Rodzice  i Uczniowie mocno kciuki i wierzymy, że wspólnie damy radę!!!!!

      

     Polecane źródła:

     " Włam się do mózgu"  Radek Kotarski; Wydawnictwo Altenberg, 2017r.

     " Wywiad motywujący" William R. Miller, Stephen Rollnick; Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010r.

     " Z zagadnień psychologii motywacji" Janusz Reykowski; WSiP, 1977r.

     https://www.zycieszkoly.com.pl/artykul/jak-motywowac-uczniow-do-nauki

     https://www.youtube.com/watch?v=96oLCBD7EeU