• Klasy liceum ogólnokształcącego

     • 1a
     • 1aWychowawca: p. Magdalena Strzemieczna
     • 1b1
     • 1b1Wychowawca: p. Ewa Owczarek
     • 1b2
     • 1b2Wychowawca: p. Edyta Kułakowska
     • 1c
     • 1cWychowawca: p. Natalia Grodzka
     • 1d
     • 1dWychowawca: p. Adam Dombrowski
     • 1e
     • 1eWychowawca: p. Waldemar Polak
     • 2a
     • 2aWychowawca: p. Ewelina Żebrowska-Marmol
     • 2b
     • 2bWychowawca: p. Bartosz Dębski
     • 2c
     • 2cWychowawca: Piotr Chodniewicz
     • 2d
     • 2dWychowawca: p. Janusz Uhma
     • 2e
     • 2eWychowawca: p. Patryk Kobiałka
     • 3a4
     • 3a4Wychowawca: p. Aneta Bartczak
     • 3b4
     • 3b4Wychowawca: p. Karolina Barska - Fomin
     • 3c4
     • 3c4Wychowawca: p. Agnieszka Chojnowska- Wojtczak
     • 3d4
     • 3d4Wychowawca: p. Urszula Słupska
     • 3e4
     • 3e4Wychowawca: p. Małgorzata Lizak
     • 3f4
     • 3f4Wychowawca: p. Beata Ziemba
     • 3g4
     • 3g4Wychowawca: p. Bożena Ciborowska
     • 3A3
     • 3A3Wychowawca: p. Rafał Niezgoda
     • 3B3
     • 3B3Wychowawca: p. Tomasz Szczęsny
     • 3C3
     • 3C3Wychowawca: p. Urszula Kulicka
     • 3D3
     • 3D3Wychowawca: p. Paweł Krasowski
     • 3E3
     • 3E3Wychowawca: p. Renata Gruszczyńska
     • 3F3
     • 3F3Wychowawca: p. Anna Matuszewska
     • 2G3
     • 2G3Wychowawca: p. Rafał Dropia