• Nasz Patron

    • Stefan Paweł Rowecki, znany po wieloma pseudonimami: Grot, Inżynier, Rakoń, Jan, Kalina, Grabica Tur, urodził się 25 grudnia 1895 r. w Piotrkowie Trybunalskim.
             Rodzice - Stefan August Leon i Zofia z Chrzanowskich pielęgnowali w domu tradycje patriotyczne, dlatego Rowecki już jako dziecko bawił się ze swoimi kolegami, musztrując ich i nimi dowodząc. Chłopiec nie interesował się naukami humanistycznymi - choć zaczytywał się w polskiej literaturze patriotycznej - czytał utwory Mickiewicza, Słowackiego, nie lubił przyswajać też języków obcych. Dobre wyniki natomiast osiągał w przedmiotach ścisłych.
            Późniejszy Grot był niespokojnym i niepokornym duchem; swój pierwszy bunt wobec rosyjskiego zaborcy przypłacił wysoką grzywną, w roku 1912 został wydalony ze szkoły za bójki z rosyjskimi uczniami, a w  Szkole Mechaniczno-Technicznej im. H. Wawelberga i S. Rotwanda musiał powtarzać klasę z  powodu słabych ocen i złego zachowania. 
           Od lat młodzieńczych działał na rzecz kraju; współpracował z takimi organizacjami jak: Pet, Zarzewia, czy Polskie Drużyny Strzeleckie, prowadząc działalność antyrosyjską wbrew zakazowi rodziców, którzy chcieli, by w tym czasie skupił się na nauce.  
     Także później, w czasie I wojny światowej, brał udział w wielu walkach: pod Ostrowcami, Anielinem, Laskami, Krzywopłotami, Marcinkowicami i Łowczówkiem. 
             Niezrównaną walecznością i poświęceniem dla ojczyzny wykazał się przede wszystkim  w czasie II wojny światowej, podczas której został mianowany dowódcą Warszawskiej Brygady Pancerno-Motorowej. Dowodził wojskami pod Tomaszowem Lubelskim, niedługo potem został dowódcą sił zbrojnych całego kraju. Stanął także na czele  tajnej jednostki wojskowej N., mającej na celu prowadzenie działań sabotujących Niemców, o działalności której  informował  rząd w Londynie.
             W 1942 roku scalił wszystkie najważniejsze w Polsce komórki wojskowe, tworząc Armię Krajową działającą w polskim podziemiu. Szybko też stał się wrogiem nr 1 niemieckiego przeciwnika. W roku 1943 - w niedługi czas po otrzymaniu stopnia generała - został zdradzony przez kolaborantkę Blankę Kaczorowską i aresztowany przez gestapo. Po odmówieniu współpracy z wywiadem niemieckim  Rowecki został przewieziony do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen, gdzie przebywał jako więzień honorowy. Niemcy nie planowali go zabić, stało się to dopiero wtedy, gdy dotarła do nich wieść o wybuchu powstania warszawskiego - nakazano wówczas zlikwidować Stefana Roweckiego Grota w trybie natychmiastowym. Stało się to  w sierpniu 1944 roku - dokładna data śmierci generała nie jest znana. Wiadomo tylko, że wiadomości od niego do rodziny  przestały przychodzić po 4 sierpnia.
            Gen. dyw.  Stefan Rowecki Grot odznaczony został wieloma medalami, w szczególności  za odwagę i bohaterstwo na polu walki; otrzymał Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości, Krzyż Niepodległości z Mieczami, Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921, Krzyż Oficerski Legii Honorowej, dwukrotnie Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Komandorska Legia Zasługi, Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari, Order Orła Białego.

     Kącik patrona

     Od czerwca 2008 roku mamy w naszej szkole wyjątkowe miejsce - kącik pamiątek rodzinnych po Patronie.

        

     Wspaniały, bo z okresu dzieciństwa pochodzący, niemowlęcy czepeczek Stefana Roweckiego.
     Równie cenny eksponat to laurka imieninowa z 1936 r., ofiarowana Ojcu przez córkę Generała z napisem Rozkaz i mus, posłuch i nakaz to sfera, w której obraca się wojsko..
     Oryginalną pamiątką jest koperta, dowód korespondencji Ojca, wówczas d-cy 55 Poznańskiego Pułku Piechoty, do córki Ireny Roweckiej, przebywającej w Szymanowie.
     Szczególnie wzruszająca jest historia niklowego, kwadratowego zegarka wyniesionego prawdopodobnie z konspiracyjnego mieszkania na Spiskiej 14, a odzyskanego przez córkę Generała w kilkadziesiąt lat po wojnie.
     Uniwersalność i ponadczasowość wartości, o które walczył Generał, pozwalają czynić go bohaterem młodzieży.
     Kształcenie postaw patriotyzmu poprzez wartości czynu żołnierskiego - męstwo, honor, ofiarność i poświęcenie dla kraju, to jednocześnie droga doceniania idei wolności i odpowiedzialności.
     Dzieło Patrona stanowi inspirację dla społeczności szkolnej i w ogromnym stopniu wpływa na kształtowanie wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.
     Nasi uczniowie aktywnie uczestniczą w projektach edukacyjnych Odważmy się być wolnymi , Ocalić od zapomnienia....
     Czujemy się wyróżnieni mogąc uczestniczyć w uroczystościach rocznicowych Polskiego Państwa Podziemnego, AK i Powstania Warszawskiego.

     Wybrany przez nas bohater odwagą i dzielnością przewyższał otoczenie i nakreślił wizję wolnego kraju.
     Był człowiekiem czynu, wzorem samodyscypliny, zdolności przywódczych i organizatorskich.
     160 LO kształtując wzorzec absolwentów odwołuje się do nadzwyczajnej osobowości, wielkiego autorytetu - patrioty , którego honor i poświęcenie w służbie Ojczyzny budzi podziw.
     Edukacja historyczna pomaga w rozumieniu teraźniejszości i projektowaniu przyszłości. 
     Jesteśmy przekonani, że postać Patrona - gen. dyw. Stefana Roweckiego Grota to nie tylko szkolna tradycja, ale codzienne dowodzenie słów poety :

     W tym życiu Nic straconego (...)I żadna łza, i żadna myśl, i chwila, i rok
     Nie przeszły, nie przepadły, ale idą wiecznie