• Czasy się zmieniają i my zmieniamy się wraz z nimi

     (Owidiusz)

                                                               

     Szkoła została zbudowana w 1962 r.  W 1999 r. w jej budynku powołano Gimnazjum nr 15.
     W 2004 r. nadano szkole imię gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota”.  1 września 2017 r. gimnazjum przekształciło się CLX LO.

     Nasze  liceum tworzymy w oparciu o najlepsze praktyki i doświadczenia Gimnazjum nr 15.

     Naszą ambicją jest dbałość o ciągły rozwój i poszukiwanie modelu szkoły dostosowanej do wymagań współczesnego świata. 

     Proponujemy przyjazną, świetnie wykształconą, otwartą i kreatywną kadrę pedagogiczną.

     Poprzez stosowanie oceniania kształtującego pomagamy uczniowi zorganizować własny proces uczenia się informując czego będziemy wymagać, wskazując mocne strony jego pracy i obszary do poprawy.

     W naszej szkole uczniowie mogą korzystać z tutoringu. Jest to metoda, w której, podczas indywidualnych spotkań nauczyciela z uczniami, przygotowujemy młodzież do podejmowania samodzielnych decyzji i odważnych wyzwań.

      

                                                        

     Przywiązujemy dużą wagę do nauki języków obcych. Organizujemy wymiany międzynarodowe i wycieczki zagraniczne.

     Nieobce są nam nowe technologie. Dzięki środkom unijnym  od czterech lat realizujemy zajęcia z mechatroniki.

      

                                                     

     W naszej szkole młodzież uczy się samodzielności i współdziałania realizując różnorodne projekty i pracując w wolontariacie. Swoje pasje i zainteresowania zaś rozwijają uczestnicząc w kołach: filmowym, kulinarnym, naukowym,  szachowym, plastycznym, językowym.

     Dbamy o przekazywanie rzetelnej wiedzy tak, by nasi absolwenci byli dobrze przygotowani do kontynuacji nauki.