• Klasy liceum ogólnokształcącego

     • 1a4
     • 1a4Wychowawca: Aneta Bartczak
     • 1b4
     • 1b4Wychowawca: Dorota Kucharczyk
     • 1c4
     • 1c4Wychowawca: Agnieszka Chojnowska- Wojtczak
     • 1d4
     • 1d4Wychowawca: Urszula Słupska
     • 1e4
     • 1e4Wychowawca: Małgorzata Lizak
     • 1f4
     • 1f4Wychowawca: Beata Ziemba
     • 1g4
     • 1g4Wychowawca: Bożena Ciborowska
     • 1A3
     • 1A3Wychowawca: Rafał Niezgoda
     • 1B3
     • 1B3Wychowawca: Tomasz Szczęsny
     • 1C3
     • 1C3Wychowawca: Urszula Kulicka
     • 1D3
     • 1D3Wychowawca: Paweł Krasowski
     • 1E3
     • 1E3Wychowawca: Renata Gruszczyńska
     • 1F3
     • 1F3Wychowawca: Ewelina Korcz
     • 1G3
     • 1G3Wychowawca: Rafał Dropia
     • 2A
     • 2AWychowawca: Ewa Owczarek
     • 2B
     • 2BWychowawca: Kinga Popielas
     • 2C
     • 2CWychowawca: Ewa Żorska
     • 3A
     • 3AWychowawca: Piotr Chodniewicz
     • 3B
     • 3BWychowawca: Sylwia Pawłowska