• Grono Pedagogiczne

    • DYREKTOR SZKOŁY   -   Dorota Postek

     WICEDYREKTORZY SZKOŁY - Edyta Urbańska, Ewelina Korcz

      

     NASI NAUCZYCIELE

     Przedmiot

     Imię i nazwisko nauczyciela

     Klasy

     JĘZYK POLSKI

     Agnieszka Chojnowska-Wojtczak

      

     Józef Czorniej

      

     Adam Dombrowski

      

     Rafał Niezgoda

      

     Kinga Popielas

      

     Janusz Uhma

      

     JĘZYK ANGIELSKI

     Karolina Barska - Fomin


     Reka Bogar


     Piotr Chodniewicz


     Bartosz Dębski

     1d, 2b, 3d4, 3f4, 3C3, 3D3, 3F3,

     Renata Gruszczyńska

     1a, 1b2, 1c, 2d, 2e, 3E3

     Kamil Jedynak

     1c, 1e, 2c, 3c4, 3f4, 3A3, 3B3, 3C3, 3E3

     Ewa Owczarek

     1b1, 3a4, 3c4, 3d4, 3e4, 3g4

     Ewelina Żebrowska-Marmol

     1d, 2a, 3c4, 3g4, 3A3, 3D3

     JĘZYK NIEMIECKI

     Paweł Krasowski

     1c, 1e, 2b, 2c, 2d, 3a4, 3b4, 3c4, 3e4, 3g4, 3B3, 3C3, 3D3, 3E3, 3F3

     Mariola Orłowska

     1a, 1b1, 1b2

     Edyta Urbańska

     1d, 2e, 3c4, 3g4, 3B3, 3C3, 3F3

     JĘZYK ŁACIŃSKI

     ks. Radosław Wasiński

     1b1, 1b2

     JĘZYK FRANCUSKI

     Paulina Jałtuszyk

     2b, 2c, 3d4, 3e4, 3f4, 3B3, 3C3, 3G3

     Wojciech Giże

     1a, 1b1, 1b2, 1c, 1d

     JĘZYK HISZPAŃSKI

     Marta Gajewska

     2a, 2c, 2e, 3a4, 3b4, 3d4, 3f4, 3A3, 3B3, 3C3, 3F3, 3G3

     Maria Jackowska

     1e, 2a, 2d, 3b4, 3c4, 3d4, 3e4, 3f4, 3A3, 3B3, 3C3, 3E3

     HISTORIA

     Aneta Bartczak

     1e, 2b, 3a4, 3g4, 3E3

     Małgorzata Lizak

     1b1, 2a, 2b, 2d, 2e, 3b4, 3c4, 3e4, 3f4, 3B3

     Mariola Orłowska

     1a, 1c, 1e

     Andrzej Żarkiewicz

     1b2, 1d, 2c, 3b4, 3d4

     HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

     Aneta Bartczak

     3B3, 3D3, 3G3

     Mariola Orłowska

     3C3

     Andrzej Żarkiewicz

     3A3, 3F3

     WOS

     Aneta Bartczak

     1a, 1b1, 1c, 1e

     Dorota Postek

     1b2, 1d, 2a, 2c, 2e

     Beata Ziemba

     2b, 2d, 3A3, 3F3

     PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

     Beata Ziemba

     2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 3a4, 3b4, 3c4, 3d4, 3e4, 3f4, 3g4

     RELIGIA

     Ks. Krzysztof Hałaj

     1a, 1b1, 2b, 3e4, 3f4, 3C3, 3D3, 3E3

     Karolina Zając

     1b2, 1c, 1d, 1e, 2a, 2c, 2d, 2e, 3a4, 3b4, 3c4, 3d4, 3g4, 3A3, 3B3

     GEOGRAFIA

     Ewelina Korcz

     1b1, 1e, 2a, 3a4, 3F3

     Magdalena Strzemieczna

     1a, 1b2, 1c, 1d, 1e, 2b, 2c, 2d, 2e, 3a4, 3b, 3c4, 3d4, 3e4, 3f4, 3g4, 3A3

     BIOLOGIA

     Gabriela Wierzbicka-Dybek

     1b1, 1b2, 1d, 3b4, 3f4, 3B3

     Urszula  Kulicka

     2b, 3c4, 3C3

     Paweł Kwiatkowski

     1a, 1c, 1e, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 3a4, 3b4, 3d4, 3e4, 3g4

     FIZYKA

     Bożena Ciborowska

     1d, 2d, 3a4, 3b4, 3d4, 3f4, 3g4, 3D3, 3G3

     CHEMIA

     Ewa Żorska

     1a, 1b1, 1b2, 1d, 1e, 2d, 2e, 3b4, 3c4, 3C3

     Natalia Grodzka

     1c, 2a, 2b, 2c, 3a4, 3d4, 3e4, 3f4, 3g4

     PRZYRODA

     Paweł Kwiatkowski

     3B3, 3E3

     MATEMATYKA

     Andrzej Braun

     2c, 3c4, 3e4, 3f4, 3A3, 3B3, 3E3

     Patryk Kobiałka

     2a, 2b, 2c, 2e, 3a4, 3C3

     Dorota Kucharczyk

     3b4, 3c4, 3e4, 3C3, 3E3, 3F3, 3G3

     Sylwia Pawłowska

     1b1, 1b2, 1c, 1e, 3e4, 3f4

     Urszula Słupska

     1a, 1d, 2d, 3d4, 3g4, 3D3

     INFORMATYKA

     Tomasz Pytlak

     1a, 1b1, 1b2, 1c, 1d, 1e, 2d, 3a4, 3b4, 3c4, 3d4, 3e4, 3f4, 3g4, 3D3, 3G3

     Marzena Wiśniewska

     1b2, 1c, 1d, 2a, 2b, 2c, 2e, 3d4

     ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

     Agnieszka Radke

     3e4, 3E3

     PLASTYKA

     Agnieszka Radke

     1a, 1b1, 1b2, 1c, 1d, 1e

     WYCHOWANIE FIZYCZNE

     Urszula Kulicka

     1a, 2c, 3a4, 3C3

     Edyta Kułakowska

     1b2, 2a, 2b, 2c, 2d, 3c4, 3f4, 3B3, 3E3

     Anna Matuszewska

     1b1, 1c, 2a, 2e, 3a4, 3C3, 3F3

     Rafał Dropia

     1d, 3b4, 3c4, 3d4, 3e4, 3A3, 3D3, 3G3

     Waldemar Polak

     1b1, 1c, 1d, 1e, 2b, 2e, 3f4

     Tomasz Szczęsny

     1d, 2d, 3b4, 3e4, 3g4, 3B3, 3D3, 3E3, 3F3

     MECHATRONIKA

     Tomasz Pytlak

     1d, 2d, 3d4, 3g4, 3D3, 3G3

     BEZPIECZEŃSTWO

     Urszula Kulicka

     1a

     Małgorzata Lizak

     1b1, 1b2, 1c,

     Ewa Żorska

     1d, 1e

     ETYKA

     Mariola Orłowska

     Wszystkie klasy

     BIBLIOTEKA

     Beata Bliźniewska-Dzik

     Wszyscy uczniowie

     Maria Sawosz

     PEDAGOG

     Anna Całka

     Aleksandra Nowakowska - Moskwa

     PSYCHOLOG

     Agata Kwaśniewska

     NAUCZYCIEL WSPÓŁORGANIZUJĄCY KSZTAŁCENIE