• Ogólnopolski Dzień Praw Ucznia

     • Drodzy uczniowie,

      18.11 obchodzimy Ogólnopolski Dzień Praw Ucznia, z tej okazji samorząd uczniowski zaprasza wszystkich do odwiedzenia strony na facebooku https://m.facebook.com/fundacjanarzeczprawucznia/ 

       W tym dniu odbędą się tam wykłady i rozmowy (ze względu na sytuacje, forma będzie zdalna), harmonogram jest napięty, nikt nie będzie się nudził!

      Serdecznie zapraszamy,

      Samorząd Uczniowski

     • "Ochocka akademia świadomego rodzica".

     • "Ochocka akademia świadomego rodzica" to program w formie on-line, skierowany do rodziców/ opiekunów dzieci i młodzieży.

      W programie, realizatorzy będą mówić o:

      - emocjach dzieci i młodzieży,

      - jak rozpoznawać  symptomy depresji  i reagować na nie,

      - jak wspierać dziecko w obecnym trudnym okresie, który wynika z pandemii,

      - jak wspierać dziecko, aby wzmacniać jego poczucie własnej wartości,

      - jak być ważnym dorosłym w życiu dziecka, itp.

     • Dyżury nauczycieli

     • Drodzy Uczniowie,

      w zakładce "zasady pracy zdalnej w czasie pandemii" pojawił się plik z terminami konsultacji nauczycieli. Konsultacje odbywają się w czasie długiej przerwy tj. 13. 30 -13.50. 

     • Zasady pracy zdalnej w czasie pandemii

     • Drodzy uczniowie, Szanowni Państwo

      w zakładce "zasady pracy zdalnej w czasie pandemii" znajdują się aktualne godziny pracy specjalistów oraz biblioteki szkolnej. Zachęcamy również do zapoznania się z zasadami pracy online obowiązującymi w naszej szkole. 

     • Wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego 2020/2021

     • Drodzy Uczniowie, Szanowni Nauczyciele

      Pragniemy ogłosić wyniki tegorocznych wyborów do SU.

      Liczba osób, które wypełniły ankietę: 415

      1. Maja Szemis, kl. 2C3 - 122 głosy (przewodnicząca szkoły)

      2. Maksymilian Waszkiewicz, kl 2C3 - 101 głosów (zastępca przewodniczącej)

      3. Iga Pawłowska, kl. 2b4 - 62 głosy (sekretarz/skarbnik)

      4. Mateusz Aleksandrowicz, kl. 2D3 - 51 głosów

      5. Natalia Osińska, kl. 2F3 - 31 głosów

      6. Kajetan Szymczyk, kl.  2C3 - 30 głosów

      7. Kinga Kordecka, kl. 1d - 18 głosów

      Jako opiekunowie SU pragniemy pogratulować oraz podziękować wszystkim uczniom, którzy zgłosili swoją kandydaturę w tegorocznych wyborach. Liczymy na owocną współpracę ze wszystkimi kandydatami oraz całą społecznością uczniowską.

      Łączymy pozdrowieniaSylwia Wierzbowska i Bartosz Dębski

      dowodglosowania.jpg​​​​​​​

    • Europejski Dzień Języków
     • Europejski Dzień Języków

     • Tylko raz do roku zdarza się taka okazja jak ta, aby bawić się i świętować jednocześnie ucząc się czegoś nowego. 26 września to Europejski Dzień Języków i w tym roku nauczyciele języków obcych z CLX LO wraz z uczniami mieli przyjemność zanurzyć się oceanie bogactwa różnorakich języków i kulturze innych krajów. Spędzili na tym kilka godzin podczas swoich lekcji języka angielskiego, hiszpańskiego czy francuskiego.

       

      Oto krótkie lecz treściwe sprawozdanie p. Reki Bogar, która jest idealnym przykładem osoby, która sama zna wiele języków. Z pochodzenia Węgierka, p. Reka Bogar z zapałem uczy języka angielskiego w naszym przyjaznym każdemu uczniowi liceum.

       

      28.09.2020

      O godzinie 7.30 klasa 3b była senna, ale i tak zajęło im tylko około 30 sekund, aby odkryć wspólną cechę niektórych angielskich zwrotów - były to palindromy. Następnie porównaliśmy angielski, polski i inne języki, których się nauczyli i zgodziliśmy się, że brak deklinacji i koniugacji w języku angielskim po prostu znacznie ułatwia życie. Narysowaliśmy (uproszczone) drzewo języków indoeuropejskich z językami słowiańskimi, germańskimi i romańskimi. Na koniec zrobiliśmy quiz, uczniowie musieli odgadnąć, jakiego języka słuchają, poznaliśmy też prowansalski i kataloński.

      Z 2e4 tak samo, zrobiliśmy również  ten sam quiz, były też naprawdę dobre i poprawnie zidentyfikowały 10 języków na 22.

      Z 2a4 mieliśmy trochę więcej czasu, więc poza powyższym (zdobyli również 10 p.) sprawdziliśmy nazwy krajów europejskich w ich rodzimej wersji i już wiemy, że np. "Shqipëri" to Albania. Przestudiowaliśmy również kilka cyrylicznych liter.

      Z pomocą The Guardian dowiedzieliśmy się, że hakuna matata (czyli nie martw się) z Lion King jest w języku suahili, że w Watykanie niektóre bankomaty są wyposażone w język łaciński i jeśli usłyszysz „Ti rifaccio la dentatura”. we Włoszech - lepiej uciekaj.

       

      To nie wszystko…

       

      P. Ewa Owczarek (która również uczy języka angielskiego) wraz z klasami 3A, 2D4 i 2a4 studiowała zawiłości mniej znanych języków takich jak: serbski, norweski, grecki czy węgierski. Uczniowie opowiadali sobie nawzajem także o swoich zainteresowaniach nie tylko lingwistycznych.

       

      Co więcej?

       

      W ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków uczniowie klas 2b4, 1d i 1b, realizowali mini projekt językowy we współpracy z zaprzyjaźnioną szkołą Lycée Jeanne d'Arc-Saint Ivy, Pontivy we Francji. Uczniowie obu szkół nagrywali krótkie wypowiedzi w różnych językach obcych, przedstawiali siebie, prezentowali swoją szkołę, mówi o swoich pasjach i zainteresowaniach. Celem projektu było promowanie nauki języków obcych i przełamywanie barier językowych. Opiekunem projektu była pani Karolina Barska-Fomin (nauczycielka języka angielskiego).

      Natomiast uczniowie klas 3b, 3c , 1d, 2e3 wraz z p. Gruszczyńską (nauczycielką języka angielskiego, która uczy się języka rosyjskiego) uczyli się wspólnie takich języków jak: migowy(wersja angielska i polska), francuski, niemiecki, hiszpański, koreański, wietnamski, włoski, ukraiński oraz rosyjski.

      Ponadto, oprócz nauki podstawowych zwrotów i wyrażeń w wyżej wymienionych językach, uczniowie poznali kilka ciekawostek na ich temat i próbowali niektórych potraw narodowych.

      Na koniec uczniowie grali w kahoota i quizlet sprawdzając swoją wiedzę na temat kultury, geografii i języków obcych.  

       

      Czy to wszystko?

      Oczywiście, że nie.

       

      "Le dîner en blanc" - to wspólny elegancki posiłek, wzorowany na koncepcie "dîner en blanc" - prosto z Paryża, gdzie wydarzenie zyskało ogromną popularność. Uczniowie drugich klas z grup pani Jałtuszyk  kosztowali francuskich smakołyków ubrani w białe stroje, by nadać wydarzeniu szyku, jak podczas oryginalnego "dîner en blanc" w Paryżu. W ten sposób uczciliśmy i omówiliśmy, co promuje Europejski Dzień Języków. Natomiast p. A.Żorska (ucząca języka hiszpańskiego) podczas lekcji ze swymi uczniami uczyła ich podawania kierunków przy użyciu gier ruchowych.

       

      Poniżej spot reklamowy oraz filmik ilustrujący powyższe działania.

     • Kopiujemy wielkich mistrzów

     • Bardzo dziękuję wszystkim uczniom klas pierwszych i drugich za udział w projekcie: Kopiujemy wielkich mistrzów. W ramach zajęć plastyki wokół budynku szkoły powstało kilkanaście kopii obrazów takich artystów jak: Claude Monet, Auguste Renoir, Vincent Van Gogh, Edvard Munch. Myślę, że każda z tych plenerowych lekcji była dla wszystkich niezwykłym doświadczeniem i pięknym powtórzeniem z historii sztuki. Wniosła też wiele radości i koloru w mury naszej szkoły. Jeśli tylko pogoda pozwoli nadal będziemy z niej korzystać plenerowo.Agnieszka Radke

     • Program FLEX w roku szkolnym 2021/2022

     • Ambasada Stanów Zjednoczonych w Polsce oraz American Councils for International Education zapraszają do udziału w Programie FLEX w roku szkolnym 2021/2022.

      Program skierowany jest do uczniów klas pierwszych i drugich liceum/technikum zainteresowanych możliwością nauki w amerykańskiej szkole średniej. 

      Czym jest program FLEX? 

      Program FLEX jest całorocznym, w pełni finansowanym przez Departament Stanu USA programem wymiany uczniów szkół średnich, którzy wyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych na cały rok szkolny. Został on zatwierdzony przez Kongres Stanów Zjednoczonych w 1992. Od 27 lat w Programie FLEX uczestniczyło ponad 28 000 uczniów ze szkół średnich z Europy, Eurazji oraz Azji Środkowej.

      Celem programu jest promowanie wzajemnego szacunku i zrozumienia pomiędzy obywatelami Stanów Zjednoczonych a mieszkańcami określonych krajów. To właśnie dzięki uczestnikom programu Amerykanie mogą dowiedzieć się więcej o kulturze i dziedzictwie narodowym innych krajów, a uczniowie mogą poznać amerykański system szkolny. W roku szkolnym 2021-2022 blisko 900 uczniów wyjedzie do USA w ramach programu FLEX. Każdy stypendysta będzie mieszkał przez rok z rodziną goszczącą w USA i będzie uczył się w amerykańskiej szkole średniej.Niepełnosprawni uczniowie szkół średnich również mają możliwość uczestnictwa w programie. Około 30 niepełnosprawnych uczniów rocznie wyjeżdża do USA w ramach programu FLEX. Wybrani uczniowie niepełnosprawni muszą spełniać te same kryteria, co pozostali uczestnicy programu.

      Kto finansuje program FLEX?

      Program FLEX jest finansowany przez Rząd Stanów Zjednoczonych oraz administrowany przez Biuro ds. Edukacji i Kultury Departamentu Stanu USA (ECA) przy wsparciu Kongresu USA. Biuro ds. Edukacji i Kultury sprzyja pogłębianiu zrozumienia między mieszkańcami Stanów Zjednoczonych a ludźmi z innych krajów świata. Realizowane przez ECA programy edukacyjne i szkoleniowe mają za zadanie promować rozwój więzi między obywatelami i organizacjami w USA a przedstawicielami innych krajów.Program FLEX na poziomie lokalnym jest wspierany przez obywateli USA oraz szkoły średnie, które z własnej inicjatywy goszczą, wspierają oraz dają możliwość rozwoju, nie otrzymując w zamian żadnego wynagrodzenia.

      Kto może wziąć udział w wymianie?

      Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi programów finansowanych przez Rząd USA mających na celu promowanie wzajemnego szacunku i zrozumienia, zasady uczestnictwa w programie FLEX są ściśle określone. Rekrutacja uczestników do programu FLEX oparta jest o kryteria merytoryczne, bezpłatna oraz otwarta dla wszystkich spełniających poniższe kryteria:

      - uczeń 1 lub 2 klasy liceum lub technikum (uczniowie, którzy zmienią klasę na niekwalifikowalną przed wyjazdem do USA, zostaną wykluczeni z udziału w programie),

      - osoba aplikująca powinna być urodzona między 15 lipca 2002 a 15 lipca 2005 roku (osoby niepełnosprawne: 15 lutego 2002-15 lipca 2005),- status ucznia w momencie aplikowania o udział w programie,

      - posiadanie obywatelstwa polskiego oraz ważnego paszportu. Osoby posiadające podwójne obywatelstwo: polskie oraz amerykańskie nie mogą brać udziału w Programie FLEX,

      - dobre lub bardzo dobre wyniki w nauce,

      - znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym oraz umożliwiającym wypełnienie aplikacji on-line. Znajomość języka zostanie sprawdzona testem ELTiS,

      - spełnianie wymogów określonych dla osób ubiegających się o wizę typu J-1.

      Kto nie może aplikować:

      - osoby niespełniające warunków określonych przez American Council,

      - uczniowie, którzy przebywali na terytorium USA przez 90 dni w ciągu ostatnich 5 lat,

      - osoby, których rodzina bądź członek rodziny aplikowali o wizę emigracyjną do USA,

      - osoby mające plany emigracji lub które już wyemigrowały do USA.

      W jaki sposób uczestnicy są wybierani?

      Rekrutacja potrwa do 15 października 2020 roku, jest bezpłatna i otwarta dla wszystkich spełniających kryteria:

      1. Należy być uczniem 1 lub 2 klasy liceum lub technikum,

      2. Być urodzonym pomiędzy 15.07.2003 a 15.07.2006 (osoby z niepełnosprawnością: 15.02.2003-15.07.2006),

      3. Mieć dobre lub bardzo dobre wyniki w nauce,

      4. Znać język angielski w stopniu umożliwiającym wypełnienie aplikacji online,

      5. Spełniać wymogi określone dla osób ubiegających się o wizę typu J-1,

      6. Posiadać obywatelstwo polskie.Zainteresowanych zapraszamy do wypełnienia aplikacji online:https://liblink.pl/GFthOlbLyV W związku pandemią COVID-19 cały proces rekrutacji odbywa się online.

      Więcej informacji o procesie aplikowania:https://liblink.pl/yo27eHVBYV

      Półfinaliści zostaną wybrani przez niezależny, amerykański zespół ekspercki po przeanalizowaniu wszystkich wniosków. Aplikację można wypełnić tylko jeden raz.

      W razie pytań, pomocy językowej nauczyciele języka angielskiego służą pomocą.

     • Test poziomujący z języka angielskiego dla uczniów klas I

     • 1 września po uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego dla wszystkich Uczniów klas I odbędzie się test poziomujący z języka angielskiego. Na podstawie wyników testu klasy zostaną podzielone na grupy.

      Linki do testów dla każdej klasy znajdują się z zakładce "Test poziomujący". Linki będą aktywne w dniu pisania testu w określonym czasie.

       

      Prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją umieszczoną poniżej.

       

       

      Instrukcja testu poziomującego z języka angielskiego w klasach pierwszych

       

       

      • test poziomujący z języka angielskiego ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną przeprowadzony będzie poprzez stronę internetową testportal.pl
      • uczniowie zobowiązani są do przyniesienia ze sobą sprawnego, wyposażonego w dostęp do Internetu urządzenia mobilnego (smartfon lub tablet)
      • urządzenie mobilne powinno być sprawne, mieć naładowaną baterię oraz zainstalowaną przeglądarkę internetową
      • test poziomujący jest wyposażony w technologię ‘Uczciwy rozwiązujący’. W celu zwiększenia wiarygodności wyników testu, aktywowany został mechanizm kontrolujący kartę przeglądarki internetowej, w której rozwiązywany jest test. Dzięki temu każde opuszczenie testu, np. w celu wyszukania informacji lub komunikacji z innymi osobami, zostanie odnotowane i będzie dodatkową informacją dostępną podczas analizy wyników. Jeśli dojdzie do opuszczenia testu, rozwiązujący zobaczy ostrzeżenie. Jego test może także zostać zablokowany po przekroczeniu dozwolonej liczby opuszczeń testu.
      • rozwiązujący będzie o tym poinformowany poprzez komunikat wyświetlający się na stronie startowej testu. Informuje on, aby skupić się tylko na teście, wyłączyć programy działające w tle oraz wyciszyć powiadomienia systemowe.
      • pomimo to, może zdarzyć się, że rozwiązujący opuści test przypadkowo. Może to nastąpić, np. poprzez wyciszenie głośności, niecelowe kliknięcie poza obszarem testu lub użycie przycisku systemowego na klawiaturze, który aktywuje pasek zadań. Podczas rozwiązywania testu na urządzeniu mobilnym przyczyną może być także przychodzące połączenie telefoniczne lub otworzenie powiadomienia z innej aplikacji.
      • Dozwolona liczba przypadkowego opuszczenia testu: 2
      • Test poziomujący składa się ze 100 pytań
      • Do każdego pytania podane są 4 możliwe odpowiedzi z których tylko jedna jest prawidłowa
      • Uczeń podczas wykonywania testu zaznacza odpowiedź, zatwierdza ją i przechodzi do kolejnego pytania.
      • uczeń ma możliwość powrotu do poprzedniego pytania i zmiany wybranej odpowiedzi, z zastrzeżeniem, że taka czynność może skutkować wykasowaniem odpowiedzi wcześniej już udzielonych podczas rozwiązywania testu
      • czas na wykonanie testu to 45 minut
      • linki z dostępem do testu, dla każdej klasy osobny link, zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły
      • linki będą aktywne w dniu pisania testu w określonym czasie
      • przed rozpoczęciem pisania testu, rozwiązujący zobowiązany jest do zapoznania się z podaną instrukcją oraz ze stroną startową testu, prawidłowym podpisaniem testu swoim imieniem i nazwiskiem oraz klasą
      • tylko w przypadkach szczególnych, rozpatrywanych indywidualnie np. urządzenie mobilne nie działa, pomimo prób połączenia z Internetem pojawia się komunikat o braku dostępu do sieci, rozwiązujący będzie mógł napisać test w wersji tradycyjnej (w takim przypadku rozwiązujący musi posiadać własne przybory pisemne oraz rękawiczki jednorazowe)
    • "Belfer na wakacje"
     • "Belfer na wakacje"

     • Wiemy, że długo kazaliśmy Wam czekać, ale mamy nadzieję,że warto. 

      Zapraszamy do oglądania najdłuższego i najabardziej wnikliwego wywiadu jaki przeprowadziliśmy do tej pory. Jednocześnie informujemy, że  w ramach powtórki z języka polskiego umieściliśmy błędy w napisach. Czy potraficie je wszystkie znaleźć? 

      Koło filmowe wraz z p. Gruszczyńską