• BEZPIECZNI W FINANSACH OSOBISTYCH!

      

     W marcu 2022 uczniowie wszystkich klas drugich i trzecich naszego liceum uczestniczyli w realizacji II edycji projektu Złote Szkoły NBP.  Celem programu jest poszerzanie edukacji ekonomicznej oraz aktywizowanie nauczycieli i uczniów.

     W lutym zawiązała się Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej, składająca się z pięciu uczniów:
     trzech z klasy 2d i dwóch z klas trzecich. 

     Pod kierunkiem nauczyciela koordynatora drużyna zdobywała niezbędną wiedzę do wykonania zadań, opracowała pomysły na ich realizację oraz przeprowadziła trzy zadania programu.

     Tematem przewodnim tegorocznej edycji były zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w finansach osobistych. Uczniowie realizujący projekt uczyli się jak dbać o własne pieniądze tak, by ograniczać ryzyko ich utraty w różnych życiowych sytuacjach (płacąc gotówką, dobrze jest umieć rozpoznawać zabezpieczenia banknotów przed fałszerstwami, a korzystając z bankowości elektronicznej w tym mobilnej, trzeba przestrzegać żelaznych zasad bezpieczeństwa chroniących przed cyberzagrożeniami). Młodzież poznawała zasady oszczędzania, inwestowania, szacowania ryzyka. Dowiedziała się jak unikać pułapki rosnącego zadłużenia. Przekonała się o konieczności uważnego czytania umowy dotyczącej zobowiązań finansowych i podpisywania jej tylko wtedy, jeśli nie budzi żadnych wątpliwości. 

     Ponad to uczniowie udowodnili obecność zarodników grzybów na powierzchni monet (co wiąże się z dbałością o podstawowe zasady higieny rąk), jak też poznali sposoby ich chemicznego czyszczenia. 

     Mając te wszystkie umiejętności na skutek realizacji projektu, z pewnością będziemy BEZPIECZNI W FINANSACH OSOBISTYCH!


      

     LEKCJE Z EKONOMIĄ

     Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej zaplanowała realizację zadania Lekcja z Ekonomią w ramach dziesięciu przedmiotów: godziny wychowawczej, języka polskiego, informatyki, wiedzy o społeczeństwie, historii, języka angielskiego, zajęć artystycznych, podstaw przedsiębiorczości, biologii i chemii. 

     Jako pierwsza, wprowadzająca uczniów w tematykę programu ZS NBP, została zrealizowana we wszystkich klasach godzina wychowawcza, poprowadzona przez uczniów z Drużyny Ambasadorów. 

     Na kolejnych interdyscyplinarnych lekcjach odbywały się prezentacje uczniowskie, analiza dokumentów, tekstów źródłowych, danych statystycznych, wypełnianie kart pracy, wykonywanie zadań i doświadczeń, odgrywanie scenek, tworzenie komiksów, nagrywanie filmików, pisanie artykułów i rozprawek oraz wiele innych aktywności. Wszystkim tym czynnościom towarzyszyły zaangażowanie, kreatywność, entuzjazm, ale też po prostu dobra zabawa. Powstało mnóstwo ciekawych materiałów, świetnych prac, świetnie wykonanych zadań. Znakomite efekty zostały osiągnięte dzięki współpracy wielu nauczycieli.

     W wykazie poszczególnych lekcji można poznać zrealizowane tematy, scenariusze zajęć oraz wybrane (lub wylosowane) prace uczniów naszego liceum.

      

     DEBATA UCZNIOWSKA

     Drużyna Ambasadorów zaangażowała do przeprowadzenia debaty uczniów klasy trzeciej, uczestniczącej w zajęciach Szkolnej Ligi Debatanckiej. Uczniowie wybrali formę debaty oksfordzkiej; dyskutowali nad tezą: Lokata bankowa to dobra inwestycja.

     Mówcy zostali podzieleni na zwolenników (strona propozycji) i przeciwników (strona opozycji) tezy.  Nad przestrzeganiem zasad i kultury dyskusji czuwał Marszałek, a Sekretarz kontrolował czas poszczególnych mówców.

     Debata odbyła się pod kierunkiem pani Małgorzaty Lizak.

     Można ją obejrzeć na You Tube

     WARSZTAT  UCZNIOWSKI

     Drużyna Ambasadorów zaplanowała przeprowadzenie warsztatów w trzech częściach:

     • Część I – zajęcia angażujące uczniów wszystkich klas do pracy w grupach; Każda grupa losowała arkusz (przygotowany przez drużynę) do wykonania mapy myśli w wyniku burzy mózgów. Po wykonaniu zadania wszystkie prace zostały wywieszone na tablicach na korytarzu, tworząc szkolną wystawę „Bezpieczeństwo finansów osobistych”

     • Część II – klasowe turnieje gry planszowej, wymyślonej i wykonanej przez uczniów z drużyny (szczegółowy opis gry w pliku z materiałami z warsztatów), rozgrywki zostały przeprowadzone podczas lekcji PP.  

     • Część III – szkolny finał gry planszowej – przedstawiciel każdej klasy walczył o zwycięstwo i tytuł „Mistrza wiedzy o bezpieczeństwie finansów”.