• PROJEKT  „LEKCJA Z EKONOMIĄ”

     

     

    W marcu i kwietniu uczniowie klas: 2A3, 2D3, 2F3 oraz wszystkich klas drugich realizujących w bieżącym roku szkolnym zajęcia z podstaw przedsiębiorczości,

    uczestniczyli w interdyscyplinarnym projekcie „Lekcja z ekonomią”, zorganizowanym w ramach ogólnopolskiego programu Złote Szkoły NBP.  Jego główny cel to aktywizowanie nauczycieli i młodzieży do podejmowania działań kształtujących kompetencje ekonomiczne. Tematem przewodnim tegorocznej edycji projektu były finanse osobiste.

    Aby zrealizować wytyczne programu zawiązała się  Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej CLX LO,  która zdobyła niezbędną wiedzę do wykonania zadań, opracowała pomysły na ich realizację oraz uczestniczyła w  ich przeprowadzaniu.

    W ramach projektu odbyły się:

    - dwa spotkania z ekspertem;

    - lekcje z ekonomią: matematyki, geografii, języka angielskiego, historii,

      wiedzy o  społeczeństwie, języka polskiego, zajęć artystycznych

    - debata oksfordzka

    Z powodu nauki zdalnej wszystkie zadania zostały przeprowadzone w formie online.

    W trakcie realizacji zadań wszyscy uczniowie, oprócz zdobywania wiedzy ekonomicznej, doskonalili umiejętność współdziałania, efektywnej komunikacji i rozwiązywania problemów.